Bài Tập Unit 4 Lớp 7 Music And Arts Có Đáp Án

     

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL

Loạt bài soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL để giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng chuẩn bị bài để học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập unit 4 lớp 7 music and arts có đáp án

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A. Schedules trang 42-46

A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen and repeat.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

*

- It"s seven o"clock. (Bây giờ đồng hồ là 7 giờ)

- It"s four fifteen. (4 giờ 15 phút)

= It"s a quarter past four.

- It"s five twenty-five. (5 tiếng 25 phút)

= It"s twenty-five past five.

- It"s eight thirty. (8 giờ 30 phút)

= It"s half past eight.

- It"s nine forty. (9 giờ 40 phút)

= It"s twenty to lớn ten. (10 giờ đồng hồ kém 20 phút)

- It"s one forty-five. (1 tiếng 45 phút)

= It"s a quarter to two. (2 giờ nhát 15 phút)

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành nói giờ với chúng ta học.)

- What time is it? (Mấy giờ rồi?)

It"s seven o"clock.

- What time is it? (3.15)

It"s three fifteen.

It"s fifteen past three.

It"s a quarter past three.

- What time is it? (4.30)

It"s four thirty.

It"s half past four.

- What time is it? (9.50)

It"s nine fifty.

It"s ten to ten.

2. Answer about you.

(Trả lời về bạn.)

*

a) What time vày you get up? (Bạn thức dậy dịp mấy giờ?)

=> I get up at 6 o"clock.

b) What time vì chưng classes start? (Các máu học bước đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at 7 o"clock.

c) What time bởi they finish? (Chúng xong xuôi lúc mấy giờ?)

=> They finish at eleven thirty.

d) What time bởi you have lunch? (Bạn ăn trưa dịp mấy giờ?)

=> I have lunch at eleven fourty-five.

e) What time vị you go to bed? (Bạn đi ngủ thời gian mấy giờ?)

=> I go khổng lồ bed at 10 o"clock.

3. Listen and write. Complete the schedule.

(Nghe với đọc. Dứt thời khóa biểu sau.)

Bài nghe:

Math English Music History Physics

Friday

7.00 7.50 8.40 9.40 10.30
English Geography Music Physics History

Saturday

1.00 2.40 3.40 4.30
Physical Education Math English Physics

Nội dung bài bác nghe:

Good morning, everybody. There are some small changes lớn your schedule this Friday và Saturday. Please write the correct subjects and times in your books. On Friday, English is at 7 a.m as usual. Then Geography is at 7:50. The next class is on Music at 8:40. We start again at 9:40 with Physics and our last lesson of the day is History.

On Saturday afternoon, the first class is Physical Education at one o’clock & the second class is Math. We have another period of English at 3:40 & Physics are at half-past four. Any questions? No? Good. Let’s continue with today’s class.

Hướng dẫn dịch:

Một số tên môn học:

Math : môn ToánPhysical Education: môn Thể Dục
Geography : môn Địa LýHistory : môn lịch Sử
Music : môn NhạcPhysics : môn đồ Lý
Literature: môn VănHome Economics : môn kinh tế Gia đình
Chemistry : môn HóaAssembly : chào cờ
Biology : môn SinhClass Meeting : làm việc lớp

4. Look at the pictures. Ask & answer questions.

(Nhìn vào các bức tranh sau. Hỏi và đáp.)

*

Lan

- What is Lan doing? (Lan đang làm cho gì?)

=> Lan is studying Physics.

- What time does Lan have her Physics class? (Khi làm sao thì cô ấy tất cả tiết thiết bị Lý?)

=> She has her Physics class at eight forty.

Binh

- What is Binh doing?

=> He"s studying Geography.

- What time does he have his Geography class?

=> He has his Geography class at ten ten.

Hung

- What is Hung doing?

=> He"s studying English.

- What time does Hung have his English class?

=> He has his English class at nine forty.

Loan

- What is Loan doing?

=> She"s studying music.

- What time does Loan have her Music class?

=> She has her music class at half past three.

Hoa

- What is Hoa doing?

=> She"s studying Math.

- What time does Hoa have her Math class?

=> She has her Math class at ten khổng lồ two.

Mi

- What is mi doing?

=> She"s doing exercise.

- What time does she have her Physical Education class?

=> She has her Physical Education class at two forty.

5. Listen và read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hoa: When do you have English?

Thu: I have English classes on Wednesday và Thursday.

Hoa: What time do they start?

Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40. On Thursday. I have English at 9.40.

Hoa: What other classes vị you have on Thursday?

Thu: I have Math, Geography. Physical Education & Music.

Hoa: What"s your favorite subject, Thu?

Thu: I like History. It’s an interesting and important subject.

Hoa: Yes, I like it, too.

Thu: What’s your favorite subject?

Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: lúc nào bạn có tiết giờ đồng hồ Anh?

Thu: mình có những tiết tiếng Anh vào thứ bốn và vật dụng Năm.

Hoa: Chúng bước đầu lúc mấy giờ?

Thu: máu tiếng Anh đầu tiên của bản thân vào ngày thứ tư lúc 8 giờ đồng hồ 40. Vào máy Năm, mình có tiết giờ Anh lúc 9h 40.

Hoa: Vào thứ Năm bạn còn có những tiết học khác không?

Thu: Mình tất cả tiết Toán, Địa Lý, Thể Dục và Nhạc.

Hoa: Môn học ưa thích của doanh nghiệp là gì vậy Thu?Thu: mình đang có nhu cầu muốn môn định kỳ Sử. Đó là môn học tập thú vị và quan trọng.

Hoa: Ừ, mình cũng thích môn kế hoạch Sử.

Thu: Môn học ưa thích của người sử dụng là gì?

Hoa: À, môn Toán. Nó thì nặng nề nhưng thú vị.

Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Của Uy Lít Xơ, Phân Tích Vẻ Đẹp Của Nhân Vật Pê

Write your schedule in your exercise book. Then ask & answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khóa biểu của công ty vào vở bài bác tập. Tiếp đến hỏi và trả lời các thắc mắc về thời khóa biểu của em với các bạn học.)

Gợi ý: các bạn viết thời khóa biểu dạng bảng vào vở bài tập, sau đó nhờ vào bảng nhằm hỏi và vấn đáp các thắc mắc giống như:

A: When vị you have Math?

B: I have Literature classes on Monday và Wednesday.

A: What other classes bởi vì you have on Monday?

B: I have English và History.

A: When vị you have Literature class?

B: .....

6. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

SCHOOLS IN THE USA

Schools in the USA are a little different from schools in Viet Nam. Usually, there is no school uniform. Classes start at 8.30 each morning and the school day ends at 3.30 or 4 o’clock. There are no lessons on Saturday.

Students have one hour for lunch và two 20-minute breaks each day. One break is in the morning, the other is in the afternoon. Students often go to the school cafeteria and buy snacks & drinks at a break or at lunchtime. The most popular after-school activities are baseball, football & basketball.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

Trường học ở Mỹ thì hơi khác với trường học tập ở Việt Nam. Thường thì không tồn tại đồng phục học tập sinh. Giờ đồng hồ học ban đầu lúc 8 giờ đồng hồ 30 từng sáng và ngày học ở trường dứt vào lúc 3 giờ 30 hoặc 4 giờ. Không có giờ học vào máy Bảy.

Học sinh bao gồm một tiếng để ăn trưa và hai lần giải lao đôi mươi phút từng ngày. Một lượt giải xả thân buổi sáng, lần tê vào buổi chiều. Học sinh thường đi mang lại quán ăn tự ship hàng của trường để mua món ăn nhẹ cùng đồ uống vào khung giờ giải lao hoặc giờ ăn uống trưa. Các hoạt động ngoại khóa thịnh hành nhất là trơn chày, đá bóng và bóng rổ.

Questions: true or false? check the boxes. (Câu hỏi: đúng xuất xắc sai? Đánh lốt vào hộp.)

T F
a) Students bởi vì not usually wear school uniform.v
b) There arc classes on Saturday morning.v
c) Students don"t have a break on the afternoon.v
d) The school cafeteria sells food to lớn students.v
e) The school cafeteria only mở cửa at lunch time.v
f) Baseball is an unpopular after-school activity.v

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

What vị I bởi vì at school?

In Literature, I read a book

And write about what I read.

In trang chủ Economics, I learn khổng lồ cook

And what our bodies need.

In History, I study the past

And how the world changes.

In Geography, I study the world,

Its rivers & mountain ranges.

I have several classes every day.

And learn what, where và how.

What is my favorite class today?

The one we are learning now.

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 B. The library trang 47-50

B. The library (Phần trang SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen và read.

(Nghe với đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Librarian: As you can see, this is our library và those are our books. These racks have magazines và those have newspapers. These shelves on the left have math và science books: chemistry, physics and biology. Those shelves on the right have history and geography books, dictionaries and literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books và dictionaries. OK. Now, follow me lớn the video room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như các em hoàn toàn có thể thấy, đấy là thư viện của chúng ta và kia là sách của chúng ta. Phần đa giá đỡ này có tạp chí và đều giá đỡ kia bao gồm báo. Những chiếc kệ bên trái này có sách toán và sách khoa học: hóa học, đồ lý với sinh học. Các cái kệ bên nên kia tất cả sách lịch sử hào hùng và địa lý, từ điển và thành tích văn học bởi tiếng Việt.

Hoa: gồm sách giờ Anh nào ko ạ?

Thủ thư: Có. Hầu hết cuốn sách ngơi nghỉ cuối thư viện cơ là sách bằng tiếng Anh. Gồm sách hiểu thểm, đái thuyết, sách tham khảo và tự điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô quý phái phòng đoạn clip bên cạnh.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí làm việc đâu?)

=> The magazines are on the racks.b) Where are the newspapers? (Các tờ báo ngơi nghỉ đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.c) What books are on the left? (Sách gì ở bên trái?)

=> On the left are the shelves of Math và Science books.d) What books are on the right? (Sách gì ở bên phải?)

=> On the right are the shelves of History and Geography books, dictionaries và Literature in Vietnamese.e) Where are the books in English? (Các sách giờ Anh ở đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.f) What time does the library open? (Mấy giờ thư viện mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.g) What time does it close? (Mấy giờ thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm. 2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp đến luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: vày you have magazines và newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: chào cô.

Thủ thư: xin chào em. Cô hoàn toàn có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em rất có thể tìm những sách toán sinh hoạt đâu?

Thủ thư: chúng ở trên các kệ ở bên trái.

Nga: Ở đây bao gồm tạp chí và báo không?

Thủ thư: Có. Chúng ở trên các giá đỡ sống giữa.

Nga: Cảm ơn cô hết sức nhiều.

Thủ thư: không có gì.

Now ask và answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ hỏi và vấn đáp các thắc mắc về sơ đồ thư viện ở bài tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines & newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths và science books?

=> They"re on the left of the library.

3. Where are the History và Geography books?

=> They"re on the shelves on the right.

4.

Xem thêm: Địa 10 Bài 32 Tiếp Theo ) - Tóm Tắt Lý Thuyết Địa Lý 10 Bài 32

What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They"re English books, novels, dictionaries & reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves và racks in your exercise book. (Ghi tên những kệ sách và giá đựng sách vào vở bài bác tập của em.)

*

1. Study area 4-5. Magazines - newspapers2. Science & Math books 6-7. English books3. Geography, History books 8. Librarian"s deskNội dung bài nghe: