Giải bài tập hóa 12 trang 18

     

Hướng dẫn giải bài bác 4. Luyện tập: Este và chất béo sgk hóa học 12. Nội dung bài bác Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk hóa học 12 bao hàm đầy đầy đủ phần lý thuyết và bài tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học tốt môn chất hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 trang 18

I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

*

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk chất hóa học 12 không thiếu và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 18 hóa 12

So sánh chất mập và este về: yếu tắc nguyên tố, đặc điểm kết cấu phân tử và đặc điểm hóa học.

Bài giải:

So sánh este với hóa học béo:

*

Nhìn chung, este sở hữu nghĩa rộng hơn, bao gồm chất béo.

2. Giải bài bác 2 trang 18 hóa 12

Khi đun tất cả hổn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) hoàn toàn có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu trúc của những chất này?

Bài giải:

Khi đun các thành phần hỗn hợp hai axit cacboxylic cùng với glixerol (axit H2SO4 có tác dụng xúc tác) rất có thể thu được 6 trieste.

Công thức cấu tạo:

(1) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) ; (2) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ;

(3) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ; (4) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) ;

(5) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ; (6) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) .

3. Giải bài bác 3 trang 18 hóa 12

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) cùng axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ thành phần 2 : 1.

Este có thể có công thức cấu trúc nào sau đây?

*

Bài giải:

Hỗn hòa hợp axit stearic $(C_17H_35COOH)$ và axit panmitic $(C_15H_31COOH)$ theo tỉ trọng $2 : 1$ phải este gồm 2 cội $C_17H_35COO$ cùng 1 gốc $C_15H_31COO$.

⇒ Đáp án: B.

4. Giải bài 4 trang 18 hóa 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đối kháng chức thu được luôn thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi tới phản ứng trọn vẹn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Kiếm tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Bài giải:

a) vày A là este no, 1-1 chức nên bao gồm công thức phân tử là $C_n­H_2nO_2 (n≥2)$

Ta tất cả (n_A = n_O_2 = frac3,232 = 0,1) (mol)

⇒ (M_A = frac7,40,1 = 74)

⇒ $14n+32 = 74 ⇒ n = 3$

⇒ bí quyết phân tử của $A$ là $C_3H_6O_2$

b) Gọi CTPT của A là (R_1COOR_2)

(R_1COOR_2 + NaOH oversett^0→ R_1COONa + R_2OH)

Theo pt: số mol (R_1COONa) = số mol A = 0,1 mol

⇒ $M_(R_1COONa) = R_1 + 67 = 68 → R_1 = 1$

→ (R_1) là H (hay muối là HCOONa)

→ Công thức cấu trúc của $A$ là: $HCOOC_2H_5$ (etyl format).

5. Giải bài bác 5 trang 18 hóa 12

Khi thủy phân a gam một este X nhận được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa.

Tính quý giá của a, m. Viết công thức kết cấu có thể gồm của X.

Bài giải:

♦ giải pháp 1:

(n_C_3H_5(OH)_3=0,01) (mol) ;

(n_C_17H_31COONa=frac3,02302=0,01) (mol).

⇒ CTCT của X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2

⇒ (n_C_17H_33COONa=0,02) (mol)

$⇒ m = 0,02.304 = 6,08 (gam)$

Ta luôn có: $n_X = n_glixerol = 0,01 mol$

⇒ $a = 0,01.882 = 8,82 (gam)$

♦ cách 2:

Phương trình hóa học tổng quát:

$(RCOO)_3C­_3H_5 + 3NaOH → 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$

(n_C_3H_5(OH)_3 = frac0,9292 = 0,01) (mol)

Theo tỉ lệ phản ứng:

$⇒ n_muối = n_NaOH = 3.n_glixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol$

(n_C_17H_31COONa = frac3,02302 = 0,01 (mol))

(⇒ n_C_17H_31COONa = 0,03 – 0,01 = 0,02 (mol) )

(⇒ m = m_C_17H_31COONa = 0,02. 304 = 6,08(g) )

$m_NaOH = 0,03. 40 = 1,2 g$

Bảo toàn khối llượng ta suy ra:

$⇒ a = m_este + m_muối + m_glixerol – m_NaOH$

$= 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g$

Tỉ lệ:

(n_C_17H_31COON ma) : (n_C_17H_33COON ma)

$= 0,01 : 0,02 = 1:2$

⇒ có 2 công thức kết cấu phù hợp:

(1) (eginmatrix C_17H_33CH_2 \ ^| \ C_17H_33CH \ ^| \ C_17H_31CH_2 endmatrix) ; (2) (eginmatrix C_17H_33CH_2 \ ^| \ C_17H_31CH \ ^| \ C_17H_33CH_2 endmatrix)

6. Giải bài bác 6 trang 18 hóa 12

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este solo chức, mạch hở X với 100ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat.

Xem thêm: Thực Vật Hấp Thụ Magie Dưới Dạng Nguyên Tố Mg Mg+ Magiê Hợp Chất Mg++

B. Etyl propionate.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Bài giải:

Gọi CTPT của este là $RCOOR_1$

Số mol KOH: $n_KOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)$

(RCOOR_1 + KOH oversett^0→ RCOOK + R_1OH)

Theo phương trình:

$n_RCOOR_1 = n_KOH = 0,1 mol.$

*

Công thức kết cấu của este là: $CH_3COOC_2H_5$ (etyl axetat).

⇒ Đáp án: C.

7. Giải bài bác 7 trang 18 hóa 12

Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam một este đơn chức X chiếm được 3,36 lít CO2(đktc) với 2,7 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Bài giải:

Ta có:

(\ m_C = frac3,3622,4. 12 = 1,8 (g) \ \ m_H = frac2,718 . 2 = 0,3 (g) \ \ m_O = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6 (g))

Công thức cấu tạo: $C_xH_yO_z$

(x : y : z = frac1,812 : frac0,31 : frac1,616)

(= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2)

Công thức phân tử: $(C_3H_6O_2)_n$

Vì este đối kháng chức có $2$ oxi phải $n = 1$

⇒ cách làm phân tử: $C_3H_6O_2$

⇒ Đáp án: B.

8. Giải bài 8 trang 18 hóa 12

10,4 gam hỗn hợp X tất cả axit axetic cùng etyl axetat chức năng vừa đầy đủ với 150 gam hỗn hợp natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

A. 22%.

B. 42,3%.

C. 57,7%.

D. 88%.

Bài giải:

Gọi số mol của CH3COOH cùng CH3COOC2H5 là $x, y$

Phương trình hóa học:

$CH_3COOH + NaOH → CH_3COONa$

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH → CH_3COONa + C_2H_5OH$.

(n_NaOH = frac150.4100.40=0,15) (mol).

Ta gồm hệ phương trình:

(left{eginmatrix x+y=0,15 & \ 60x+88y=10,4& endmatrix ight.)

$⇒ x = 0,1 ; y = 0,05$.

(\%m_etyl axetat = frac0,05.8810,4100=42,3 \%).

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Mới Unit 7 Speaking (Trang 23, English 11 Unit 7 Speaking

⇒ Đáp án: B.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk chất hóa học 12 đầy đủ, ngắn gọn và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn hóa học 12 giỏi nhất!