Đặc Điểm Khác Nhau Giữa Cacbohiđrat Và Lipit

     
" class="title-header">Những điểm giống nhau giữa cacbohidrat và lipit gồm: 1. Phần đa được cấu trúc bởi 3 các loại nguyên tố chính là C, H, O.


Bạn đang xem: đặc điểm khác nhau giữa cacbohiđrat và lipit

*

75 điểm

Phương Lan


Những điểm giống như nhau giữa cacbohidrat với lipit gồm:1. đa số được cấu trúc bởi 3 nhiều loại nguyên tố chính là C, H, O.2. đều là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào.3. Phần nhiều là thành phần cấu tạo của các thành phần tế bào.4. Hồ hết là vật liệu trực tiếp nhằm oxi hóa tạo nên năng lượng.5. đa số tham gia kết cấu các hoocmon sinh dục.Đáp án đúng:A. 1, 2, 3, 4, 5B. 1, 2C. 1, 2, 3D. 2, 3


Xem thêm: Phép Phân Tích Lực Cho Phép Ta Thay Thế Một Lực Bằng Mộ, Phép Phân Tích Lực Cho Phép Ta:

*Xem thêm: Phần 3: Skills Unit 9 Lớp 10: Preserving The Environment, Unit 9 Lớp 10: Preserving The Environment

Đáp án C.Sự như thể nhau:- Đều là những hợp chất cấu tạo chủ yếu hèn bởi ba thành phần thành phần là C, H, O.- tham gia xây dựng cấu trúc bên trong, bên ngoài tế bào.- Là các hợp chất sinh tích điện cho tế bào.- Là các chất dự trữ năng lượng cho tế bào.