Công Thức Đạo Hàm Căn Bậc 3

     

Contents

Tổng hợp công thức đạo hàm đầy đủCác dạng bài toán liên quan đến công thức đạo hàmĐánh Giá hướng dẫn đạo hàm căn bậc 39.5

Công thức đạo hàm là kiến thức cơ bản của lớp 11 nếu không nắm được định nghĩa và bảng công thức đạo hàm thì không thể giải được bài tập. Vì vậy, chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết định nghĩa, công thức tính đạo hàm bậc cao, đạo hàm log, đạo hàm gốc x, đạo hàm bậc ba, đạo hàm logarit, đạo hàm lượng giác, đối số đạo hàm giá trị tuyệt đối và nguyên hàm, .. chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn tham khảo với dannguyenpiano.com.vn nhé.

Bạn đang xem: Công thức đạo hàm căn bậc 3

*
Công thức đạo hàm log, logarit, căn bậc 3, căn x, lượng giác chuẩn 100%

Hướng dẫn bất đẳng thức đầy đủ mới nhất !

Tổng hợp công thức đạo hàm đầy đủ

*
đạo hàm của căn x

Quy tắc cơ bản của đạo hàm

*
đạo hàm căn u

Bảng đạo hàm lượng giác

*
đạo hàm của căn x Cách tìm ma trận nghịch đảo 2×2,3×3,4×4 bằng máy tính Fx570 Es Plus Công thức lượng giác và các dạng bài tập liên quan

Công thức đạo hàm logarit

*
đạo hàm của log

Công thức đạo hàm số mũ

*
công thức đạo hàm logarit

Công thức đạo hàm log

*
công thức đạo hàm

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

*
đạo hàm căn bậc 3

Các dạng bài toán liên quan đến công thức đạo hàm

Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa

*
đạo hàm căn bậc 2 của x

Hàm số y = f(x) có đạo hàm tại điểm x= x0 f"(x0+)=f"(x0-)

Hàm số y = f(x) có đạo hàm tại điểm thì trước hết phải liên tục tại điểm đó.

Xem thêm: Vì Sao Trùng Roi Có Màu Xanh Lá Nhờ B, Trùng Roi Có Màu Xanh Lá Cây Nhờ

Ví dụ 1: f(x) = 2×3+1 tại x=2

*

=> f"(2) = 24

Dạng 2: Chứng minh các đẳng thức về đạo hàm

Ví dụ 1: Cho y = e−x.sinx, chứng minh hệ thức y”+2y′+ 2y = 0

Bài giải :

Ta có y′=−e−x.sinx + e−x.cosx

y′ =−e−x.sinx+e−x.cosx

y”=e−x.sinx−e−x.cosx−e−x.cosx−e−x.sinx = −2e−x.cosx

Vậy y”+ 2y′+ 2y = −2.e−x.cosx− −2.e−x.sinx + 2.e−x.cosx + 2.e−x.sinx =0

Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C): y= f(x) tại tiếp điểm M( x0;y0) có dạng:

Ví dụ: Cho hàm số y= x3+3mx2 + ( m+1)x + 1 (1), m là tham số thực. Tìm các giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị của hàm số (1) tại điểm có hoành độ x = -1 đi qua điểm A( 1;2).

Xem thêm: Một Vật Chuyển Động Thẳng Nhanh Dần Đều, Với Gia Tốc 2M/S2

Tập xác định D = R

y’ = f"(x)= 3×2 + 6mx + m + 1

Với x0 = -1 => y0 = 2m -1, f"( -1) = -5m + 4

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M( -1; 2m – 1) : y= ( -5m + 4 ) ( x+1) + 2m -1 (d)

Ta có A ( 1;2) ∈ (d) ( -5m + 4).2 + 2m – 1 = 2 => m = 5/8

Dạng 4: Viết phương trình tiếp khi biết hệ số góc

Viết PTTT Δ của ( C ) : y = f( x ), biết Δ có hệ số góc k cho trước

Gọi M( x0;y0) là tiếp điểm. Tính y’ => y"(x0)

Do phương trình tiếp tuyến Δ có hệ số góc k => y’ = ( x0) = k (i)

Giải (i) tìm được x0 => y0= f(x0) => Δ : y = k (x – x0)+ y0

Lưu ý:Hệ số góc k = y"( x0) của tiếp tuyến Δ thường cho gián tiếp như sau:

*
đạo hàm của 1/căn x

Ví dụ: Cho hàm số y=x3+3×2-9x+5 ( C). Trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị ( C ), hãy tìm tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

Ta có y’ = f"( x ) = 3×2 + 6x – 9

Gọi x0 là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến, vậy f"( x0) = 3 x02 + 6 x0 – 9

Ta có 3 x02 + 6 x0 – 9 =3 ( x02 + 2×0 +1) – 12 = 3 (x0+1)2- 12 > – 12

Vậy min f( x0)= – 12 tại x0 = -1 => y0=16

Suy ra phương trình tiếp tuyến cần tìm: y= -12( x+1)+16 y= -12x + 4

Dạng 5: Phương trình và bất phương trình có đạo hàm

*
đạo hàm 3 mũ x

Hy vọng với những kiến thức về công thức đạo hàm mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn củng cố lại kiến thức của mình để vận dụng giải các bài tập nhé