CHỌN PHÁT BIỂU ĐÚNG TỔNG HỢP LỰC LÀ

     

A.

Bạn đang xem: Chọn phát biểu đúng tổng hợp lực là

Là phân tích nhiều lực tác dụng đồng thời vào một trong những vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy.

B. Là thay thế các lực mặt khác vào và một vật bằng một lực có công dụng giống hệt các lực ấy.

C.

Xem thêm: Nhà Nước Đầu Tiên Của Người Việt Cổ Hình Thành Ở Lưu Vực Các Con Sông Thuộc Bắc

Là phân tích các lực chức năng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có chức năng giống hệt các lực ấy.

D. Là sửa chữa thay thế các lực công dụng đồng thời vào cùng một vật bằng những lực có công dụng giống hệt những lực ấy.

Xem thêm: Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Thời Trần Là Ai? Đúng Nhất Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Trần Là:


Tổng đúng theo lực là sửa chữa các lực tính năng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có chức năng giống giống như các lực ấy. Lực thay thế này hotline là hợp lực


Giải bỏ ra tiết:

Tổng thích hợp lực là sửa chữa các lực mặt khác vào và một vật bởi một lực có tính năng giống hệt các lực ấy.

Chọn B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát