CHO HAI HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CỦA MỘT VẬT THỂ

     

Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của những vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc nghỉ ngơi hình 7.4

*

Lời giải đưa ra tiết

a) 

*

b) 

*

dannguyenpiano.com.vn
Bạn đang xem: Cho hai hình chiếu vuông góc của một vật thể

*
Bình luận
*
phân tách sẻ


Xem thêm: Sinh 12 Bài 12 Lý Thuyết

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 6 Có Đáp Án Nâng Cao Lớp 6 Có Đáp Án

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp dannguyenpiano.com.vn


Cảm ơn các bạn đã sử dụng dannguyenpiano.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?