CẤU TRÚC IT WAS NOT UNTIL

     

Cấu trúc it is/was not until….that…….(mãi cho đến khi…..thì….). Đây là một phần kiến thức ngữ pháp thường chạm chán trong những đề thi tiếng anh. Ở những bài trường đoản cú luận thì các bạn sẽ gặp nội dung bài viết lại câu, còn thi trắc nghiệm thì thường xuất hiện thêm trong phần sửa lỗi không nên hoặc chọn lời giải đúng.

Bạn đang xem: Cấu trúc it was not until

⇒ vị vậy rất quan trọng và quan liêu trọng các bạn phải hiểu rõ và ghi nhớ nhằm vận dụng.

*

Cách viết lại câu cùng với Not until

➥ Công thức: S + V (chia làm việc dạng che định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia theo hễ từ ở nhà ngữ)

Ví dụ:

She didn’t accept his love until last month.

→ It was not until last month that she accepted his love.

He didn’t visit until the last weekend.

→ It was not until last weekend that he visited me.

Cấu trúc Only when

Xét về khía cạnh ngữ nghĩa, cả only when cùng not until đều phải sở hữu nét tương đồng và hoàn toàn có thể thay thay cho nhau. Bởi vậy ta cũng rất có thể dùng only when sửa chữa thay thế cho not until.

Only when có nghĩa là “ chỉ mang đến khi…”, đùng dể nhấn mạnh mốc thời hạn xảy ra vấn đề hành động.

➥ Công thức: Only when + S + V(s/es) + trợ đụng từ + S + V (nguyên thể)

Chú ý: Ở mệnh đề đầu tiên, tức là mệnh đề cất Only when, theo sau Only when chỉ hoàn toàn có thể là một mệnh đề, chứ cấp thiết là từ hay cụm từ chỉ thời gian như đối với Not until.

Ví dụ:

She didn’t visit me until she needed some money.

→ Only when she needed some money did she visit me.

→ It was not until he needed some money that he visited me.

I didn’t go swimming until the rain stopped.

Xem thêm: Sinh 12 Bài 16 Lý Thuyết

→ Only when the rain stopped did I go swimming.

→ It was not until the rain stopped that I went swimming.

Bài tập vận dụng

Cấu trúc ngữ pháp not until rất đặc trưng trong lúc học tiếng đứa bạn phải cầm cố được. Vì chưng vậy hãy rèn luyện và kết thúc thật nhiều bài xích tập có tương quan để làm rõ và ghi nhớ. dannguyenpiano.com.vn sẽ cung cấp tới các bạn các bài xích tập cần thiết để bạn luyện tập nhé

Exercise 1: Choose the best answer.

1.It was not until midnight ______________back home.

A.did John come B. Had John come C. That John had come D. That John came

2.It was not until 1994 that this school______________

A.builds B. Built C. Had built D. Was built

3.It was not until 2000 that I ______________ him

A.teach B. Teaching C. Khổng lồ teach D. Taught

4.It _________________ until his father came that he ate something.

A.was B. Were C. Was not D. Were not

5.It was not until I ______________ to new school that my mother bought me a new bike.

A.go B. Went C. Am going D. Will go

6.It was not until ______________ that I met her

A.next week B. Last week C. Week D. The week

7.It was not _______________ 2000 that I met him

A.in B. At C. Until D. By

8.It was not until September that I ______ this school.

A.leave B. Leaves C. Leaving D. Left

Exercise 2: Rewrite these sentences

He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________

They didn’t get round lớn business until they had finished eating.

=> Only when_________________________________________________

She didn’t write to lớn him until she received a letter from him.

=> It was not until______________________________________________

The letter didn’t arrive until yesterday.

=> It was not until ______________________________________________

I don’t have to lớn wear uniform until I go lớn school.

Xem thêm: Ảnh Chụp Từ Phía Sau Lưng Con Trai, 65 Chụp Đằng Sau Lưng Ý Tưởng

=> It is not until ________________________________________________

Với những kỹ năng và kiến thức và bài bác tập dannguyenpiano.com.vn cung cấp trên đây, mong muốn các bạn sẽ học tiếng anh thật xuất sắc và ăn điểm cao trong những bài thi tiếng anh.