Câu 3 Trang 94 Công Nghệ 12

     

Mạch điện tía pha bố dây, điện áp dây 380V mua là bố điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết thêm dòng điện trên tuyến đường dây bởi 80A. Vẽ sơ trang bị nối dây của mạch điện tía pha trên và xác định trị số chiếc điện pha của tải. Tính năng lượng điện trở R trên từng pha của tải.

Lời giải chi tiết

Id = √3 Ip, Ud = Up = 380V

⇒ Ip = Id/√3 = 80 : /√3 = 41,2 A

⇒ R từng pha = UP / IP = 380/ 41,2 = 9,22 ((Omega ))

dannguyenpiano.com.vn
Bạn đang xem: Câu 3 trang 94 công nghệ 12

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Sự Biểu Hiện Triệu Chứng Của Cây Thiếu Nitơ Là A, Sự Biểu Hiện Triệu Chứng Thiếu Nitơ Của Cây Là

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp dannguyenpiano.com.vn
Xem thêm: Các Phương Trình Hóa Học Lớp 10 Chi Tiết Nhất, Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Lớp 10 Chương Halogen

Cảm ơn các bạn đã thực hiện dannguyenpiano.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dannguyenpiano.com.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.