CAO SU BUNA CÓ THÀNH PHẦN CHÍNH LÀ CH2=CH-CH=CH2.

     

cao su buna-S là sản phẩm chính là polime thu được từ quy trình đồng trùng đúng theo buta-1,3-đien với stiren:nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 →to,xt-(-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n-→ cao su buna-S là -(-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n-


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự thay đổi của trang bị chất.Hóa học nói về các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học thỉnh thoảng được hotline là "khoa học trung tâm" vị nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như thiết bị lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cấp cho trung học tập phổ thông, gần cho năm cuối cấp cần học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe nhiều đến triết lý sau này rồi học đại học. Ôi đôi lúc thật là sợ, hoang mang và sợ hãi nhưng các em hãy tự tin và tìm dần dần điều mà mình thích là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã giảm giá