Cách Tính Diện Tích Xung Quanh Của Hình Hộp Chữ Nhật

     

Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương mà những em được học trong lịch trình Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

Ở nội dung bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng phù hợp lại những công thức liên quan đến hình vỏ hộp chữ nhật với hình lập phương để những em học thuộc vận dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch những thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 cm.

Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích s toàn phần của khối gạch làm ra hộp chữ nhật do 6 viên gạch men xếp thành.

Xem thêm: Thảm Thực Vật Đặc Trưng Của Đới Lạnh Là, Thảm Thực Vật Đặc Trưng Của Miền Đới Lạnh Làa

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích bao quanh của cái hộp là:

(30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để gia công cái hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích s giấy màu vàng, tức diện tích 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu sắc đỏ, tức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích s giấy màu đỏ to hơn diện tích giấy màu quà là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với độ cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để làm hộp chính là diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Xem thêm: Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn Lớp 10, Toán 10 Bài 4: Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao phủ của ngôi nhà là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn hộ là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích yêu cầu quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính form size của khối gạch những thiết kế hộp chữ nhật:

– Chiều lâu năm của khối gạch là 22 cm

– Chiều rộng lớn của khối gạch ốp là:

10 x 2 = 20 (cm)

– độ cao của khối gạch men là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).