Cách Kết Thúc Bài Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh

     

Bạn sắp tới có bài xích thuyết trình giờ Anh tại công ty nhưng lần chần nên truyền mua thế nào mang lại lưu loát, chuyên nghiệp? bạn muốn mọi người tập trung lắng nghe và tán dương hồ hết gì chúng ta nói? các bạn sẽ làm được điều đó nếu bạn nắm lòng 70 mẫu mã câu thuyết trình giờ đồng hồ Anh như chuyên viên dưới phía trên của Topica.

Bạn đang xem: Cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng anh

Download Now: 5000 mẫu slide thuyết trình

1. Khuyên bảo thuyết trình bằng tiếng anh

Theo hình thức chung vào giao tiếp, của cả tiếng Anh giao tiếp sự tái diễn là có giá trị. Trong số bài thuyết trình, gồm một phép tắc vàng về việc lặp lại:

Nói các gì các bạn sẽ nóiNói điều đó raSau đó nói lại đều gì chúng ta vừa nói

Vậy biểu hiện tiếng Anh là gì? cấu tạo bài mô tả tiếng Anh sẽ như vậy nào? cùng Topica tìm hiểu nhé! cấu tạo bài mô tả tiếng Anh thường bao hàm 3 phần: Phần giới thiệu, phần nội dung chủ yếu và phần kết thúc.

1.1. Phần giới thiệu

“All good presentations start with a strong introduction” – bài thuyết trình tốt có phần bắt đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh gây ấn tượng với fan nghe. Bạn có thể tham khảo một số trong những cách khởi đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp và ấn tượng dưới đây.

Giới thiệu phiên bản thân Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều hồ hết người/quý vị và những bạn) Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good to lớn see you all. (Chào hầu hết người. Tôi là Marc Hayward. Cực kỳ vui được gặp tất cả các bạn) It’s a pleasure to welcome the President there. (Thật vinh hạnh được mừng đón vị quản trị ở đây) On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. (Thay mặt công ty Bee. Chào mừng những người. Tên tôi là Mike)I’m … , from /. (Tôi là…, mang đến từ…)Let me introduce myself; my name is …, member of group 1 (Để tôi trường đoản cú giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm 1.)Giới thiệu chủ đề thuyết trình I plan lớn say a few words about… (Tôi dự định nói vài lời về…) I’m going lớn talk about… (Tôi vẫn nói về…) The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc thủ thỉ của tôi là…)Today I am here lớn present khổng lồ you about ….(Tôi ở đây lúc này để trình diễn với chúng ta về…)I would lượt thích to present to lớn you ….(Tôi muốn trình diễn với các bạn về …)As you all know, today I am going khổng lồ talk to you about ….(Như các bạn đều biết, bây giờ tôi sẽ điều đình với các bạn về…)I am delighted to be here today to lớn tell you about…(Tôi hết sức vui được có mặt ở đây hôm nay để đề cập cho các bạn về…)
Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.
Giới thiệu sơ lược bố cục tổng quan bài thuyết trình My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi bao gồm 3 phần) I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài bác thuyết trình của bản thân mình thành 3 phần) In the first part… (Phần đầu là…) Then in the second part… (Sau đó ở trong phần giữa…) Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi vẫn nói về…) I’ll start with…then…next…finally… (Tôi ban đầu với…sau đó là…tiếp theo đến…cuối thuộc là…)My presentation is divided into x parts. (Bài diễn giả của tôi được chia nhỏ ra thành x phần.)I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ ban đầu với/ Đầu tiên tôi vẫn nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)then I will look at …(Sau kia tôi vẫn chuyển đến phần)Next,… (tiếp theo) & finally…(cuối cùng)Giới thiệu phương pháp đặt câu hỏi Please interrupt if you have any questions. (Hãy giới hạn tôi lại nếu khách hàng có câu hỏi) If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me và ask any questions. (Nếu các bạn chưa phát âm ở đâu, hãy dễ chịu dừng tôi lại với đặt câu hỏi) After my talk, there will be time for a discussion & any questions. (Kết thúc phần trình bày, sẽ có được thời gian để bàn luận và để câu hỏi) I’d be grateful if you could leave any questions to lớn the end. (Tôi cực kỳ vui nếu như khách hàng đặt câu hỏi khi bài xích thuyết trình kết thúc)

Ví dụ về phần mở màn bài diễn tả tiếng Anh:

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

1.2. Phần văn bản chính

Kết thúc phần giới thiệu, các bạn sẽ chuyển qua phần đặc biệt quan trọng nhất là phần ngôn từ chính. Hãy tham khảo các mẫu mã câu sau đây để thể hiện bài bác thuyết trình giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp như chuyên viên nhé!


*

Lựa lựa chọn mẫu câu chính xác giúp bạn thuyết trình bởi tiếng Anh tốt hơn


Liên kết những phần riêng rẽ lẻ, cách chuyển ý trong bài bác thuyết trình giờ Anh Now let’s move khổng lồ / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…) So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…) to lớn begin with… (Hãy bắt đầu với…) Now I’d lượt thích to look at…(Bây giờ tôi hy vọng xem xét…) This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến sự việc kế tiếp…) That completes/concludes… (Đó là kết thúc/ kết luận về…) That’s all I want lớn say (Đó là những gì tôi hy vọng nói) Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…) So now we come to lớn the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ mang lại với phần tiếp theo, về…) Now I want khổng lồ describe… (Bây giờ tôi muốn mô tả về…) Let’s turn khổng lồ the next issue… (Hãy mang lại với vụ việc tiếp theo) I’d now lượt thích to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn biến đổi định hướng và nói về…)
Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.
Thu hút sự tập trung của fan nghe I’m going lớn let you in on a secret… (Tôi đã nói cho mình về một bí mật…) You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể chúng ta đã biết về nó, tuy nhiên trong ngôi trường hợp chúng ta chưa, thì…) Because time is tight, you may want to lớn consider. (Vì thời hạn eo hẹp, bạn cũng có thể muốn coi xét…) Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần đặc trưng nhất giành cho bạn) Why you need khổng lồ know bout… (Tại sao bạn cần phải biết về…) Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch ốp dưới điều đó cho bạn) You may want lớn write this next part down. (Bạn hoàn toàn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo) If you’re only going khổng lồ remember one thing, it should be… (Nếu chúng ta chỉ mong mỏi ghi nhớ một điều, điều này nên là…) If you’re only going to vày one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ mong mỏi làm một thứ, điều ấy hãy là…)Yêu cầu người nghe This graph shows you about… (Đồ thị này cho bạn thấy về…) Take a look at this…(Hãy xem chiếc này…) If you look at this, you will see…(Nếu chúng ta nhìn vào đó, các bạn sẽ thấy…) This chart illustrates the figures… (Biểu đồ dùng này minh họa những số liệu về…) This graph gives you a breakdown of… (Biểu thiết bị này cung cấp cho chính mình về…)

1.3. Phần kết thúc

Cuối cùng, hãy kết lại bài bác thuyết trình một biện pháp thật tuyệt hảo và rõ ràng. Phần dứt thường bao gồm: kết luận, tóm tắt, cảm ơn, mời để câu hỏi, thảo luận. Dưới đấy là một số cách hoàn thành bài thuyết trình bằng tiếng Anh.

Kết luận, tóm tắt Okay, that ends the third part of my talk. (Đã chấm dứt phần trình bày thứ 3 của tôi) That’s all I want to lớn say about… (Đó là tất cả những gì tôi mong nói về…) to lớn sum up/conclude. (Để tóm tắt, kết luận) I’d lượt thích to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn khỏe mạnh những điểm chính) I’d like to over with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bạn dạng tóm tắt những điểm chính) Well, I’ve covered the points that I needed khổng lồ present today. (Tôi đang bao quát những điểm nhưng tôi cần trình diễn hôm nay)Cảm ơn I’d like to thank you for taking time out khổng lồ listen lớn my presentation. (Tôi cảm ơn các bạn vì sẽ dành thời hạn lắng nghe bài bác thuyết trình của tôi.) Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự để ý của bạn) Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì vẫn đến)Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì sẽ lắng nghe, thật là 1 trong những vinh hạnh được ở chỗ này hôm nay.)Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đấy là hết. Cảm ơn cực kỳ nhiều.)Many thanks for your attention. (Cảm ơn tương đối nhiều vì sự tập trung của bạn.)May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn chúng ta rất nhiều vì đã hết sức tập trung.)Mời đặt câu hỏi, thảo luận Now we have half an hour for questions và discussion. (Bây giờ bọn họ có nửa giờ nhằm đặt câu hỏi và thảo luận) So, now I’d be very interested khổng lồ hear your comments. (Bây giờ tôi vô cùng háo hức để nghe phản hồi của các bạn) và now if there are any questions, I would be pleased lớn answer them. (Và nếu bây giờ có thắc mắc nào, tôi khôn cùng sẵn lòng để đáp án chúng)
Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng nghe giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

2. Cách chọn công ty đề thuyết trình tiếng Anh thú vị

Chọn chủ thể là một trong những phần quan trọng của thừa trình chuẩn bị. Điều cần thiết là phải tất cả một nhà đề cân xứng nhất với bạn và đem lại sự hứng thú đối với người nghe. Bởi khi chúng ta có chủ đề thuyết trình xuất sắc kết hợp với cách biểu đạt tiếng Anh thú vui thì bài xích thuyết trình của các bạn sẽ hoàn hảo rộng đấy.

Chọn một chủ đề mà chúng ta biết. Trình bày một chủ thể không thuộc nghành chuyên môn của công ty không hề dễ dàng dàng, bởi vì vậy đừng tự đặt mình vào trường hợp khó khăn đó. Công ty đề của người tiêu dùng phải là thứ các bạn đam mê với sẽ không gây khó khăn cho mình để truyền sở hữu thông điệp của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có biện pháp thuyết trình bằng tiếng Anh đắm say sự nhiệt tình của người theo dõi hơn.Chọn một nhà đề tương xứng với hoàn cảnh: Chủ đề nên phù hợp với trả cảnh. Nếu như đó là 1 bài thể hiện học thuật, thì nó phải mang ý nghĩa giáo dục. Tránh những chủ đề gây tranh cãi và đi trái lại với kịch bản và đối tượng.Chọn một công ty đề tương xứng với khán giả: Tương tác với người theo dõi của bạn bằng phương pháp chọn một nhà đề được không ít người nghe biết và say mê sự hiếu kỳ của họ. Bạn có thể làm điều này bằng cách kiểm tra nhân khẩu học của khán giả. Nếu bạn định diễn giả trong một tờ học, thì rất tất cả thể bạn sẽ có người theo dõi chủ yếu đuối là sinh viên đh và giáo sư của bạn. Tìm kiếm điều gì đó mà giáo sư của bạn và các bạn cùng lớp của chúng ta nói phổ biến sẽ ưng ý nghe về với lấy cảm hứng từ điều đó. Chọn một chủ đề đáp ứng mục đích của bài thuyết trình: Nếu bạn có dự định thuyết phục với giải trí, thì hãy chọn 1 chủ đề hoàn toàn có thể thực hiện tại được mục đích đó. Hãy để bài xích thuyết trình của mình để lại những xem xét đọng lại trong lòng người theo dõi và nếu làm được vậy thì bài thuyết trình của người tiêu dùng đã trả thành các bước của nó.

3. Clip rèn luyện tài năng thuyết trình giờ đồng hồ Anh

Các chúng ta có thể tham khảo một số đoạn clip dưới trên đây để nâng cao kỹ năng mô tả tiếng Anh theo chủ đề của bản thân nhé!

Nói về vấn đề môi trường bằng giờ Anh

Nói về việc du lịch một mình bởi tiếng Anh

4. Những bài thuyết trình bởi tiếng Anh mẫu

Để giúp các bạn có được bài bác bài thể hiện hoàn hảo cũng tương tự ứng dụng linh hoạt những câu thuyết trình bởi tiếng Anh ở trên. Topica sẽ giới thiệu đến các bạn 3 mẫu diễn đạt tiếng Anh cơ mà các chúng ta có thể tham khảo.

Topic 1: Family

Hello everyone, today I’m happy to introduce to lớn you about my family. My family includes my mother, father & my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, & concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic và seeks to vị things that relate to lớn art. She loves to lớn cook và is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.

Xem thêm: Hướng Soạn Bài Lão Hạc Chi Tiết Nhất, Soạn Bài Lão Hạc (Ngắn Gọn Và Đầy Đủ)

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Topic 2: Success

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again lớn celebrate the annual function of our college và today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc.

This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students. I have been given the opportunity to host the programme this year và I am pretty enthusiastic to lớn address everyone as this may be my last interaction with many of you.

Well, emotions apart, I would lượt thích to utilise this platform to chia sẻ some secrets of success with you all. So far success for you must be to lớn successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course khổng lồ fair well in the exams.

But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have khổng lồ swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t thua kém hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you khổng lồ define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat ngân hàng balance, etc.’

But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion & love.

Don’t follow other’s dream; instead follow your goals & dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to lớn achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world và some of you may join your family business.

Each option would come with its own prospects & challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences.

Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end & also help you choose the right path.

We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to lớn climb the mountain’ or ‘slow & steady wins the race’ và many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed & no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going lớn win.

I won’t say that life is a race & you should beat others lớn win. Instead, you must try khổng lồ remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to lớn introduce changes & bring revolution in every field.

So stay focused và follow your journey towards success. Thank You!

Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)

Respected Managers and Dear Colleagues!

As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to lớn talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due khổng lồ the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to lớn be handled with utmost patience & ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”.

Xem thêm: Địa Lý Thuyết Địa 11 Bài 6 Tiết 2, Địa Lí 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì

Now you all must have started contemplating what you will bởi vì then, how you will make money & run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness.