Các dạng bài viết lại câu trong tiếng anh

     

Trong khi giao tiếp, khi buộc phải trả lời câu hỏi hoặc khi phải nói về một nhà đề, bạn chạm chán phải vấn đề nhắc đi nhắc lại một cấu tạo câu duy nhất khiến cuộc tiếp xúc trở đề nghị nhàm chán. Vày vậy, trong bài viết hôm nay, Topica NATIVE để giúp đỡ bạn tổng hợp những cấu trúc viết lại câu tiếng Anh để rất có thể giao tiếp trôi chảy, đắm say hơn nhé!

1. Vì sao phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành bài tập viết lại câu của đề bài xích thì chúng ta còn sử dụng các kết cấu viết lại câu giữa những trường phù hợp dưới đây:

Khi mong muốn câu trả lời không bị nhắc lại thắc mắc và trở bắt buộc hay hơnSử dụng kết cấu linh hoạt hơn, kiêng nhàm chánChuyển từ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị độngChuyển từ câu trực tiếp sang câu loại gián tiếpSử dụng trong số những trường hợp về đảo ngữ vào câu giờ đồng hồ Anh
Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được đàm phán trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Bạn đang xem: Các dạng bài viết lại câu trong tiếng anh


2. Các kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh

Dưới phía trên Topica sẽ reviews đến bạn các kết cấu viết lại câu không chuyển đổi nghĩa trong giờ đồng hồ Anh. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu giờ Anh sử dụng các từ, các từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go lớn work.

Because of the rain, we can’t go to work.

(Bởi do trời mưa, nên shop chúng tôi không thể đi làm việc được)

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có các từ, cụm từ chỉ tương khắc (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued khổng lồ study our lessons.

In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Mặc dù siêu ồn ào, nhưng cửa hàng chúng tôi vẫn liên tục học cho ngừng bài)


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that với such that (quá … cho nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các phương pháp viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh – cấu tạo so that với such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to lớn see it.

(Cái phim này chán tới nổi mà chẳng ai muốn coi nó hết)

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V

⇔ not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá to để rất có thể mặc vừa dòng váy kia)

 Xem vớ tần tật về cách hình thành câu bao phủ định vào câu không thể quăng quật qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so that với such that (quá .. Cho mức) dùng sửa chữa thay thế với cấu tạo too to (quá … đến hơn cả không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to wear.

(Mấy đôi giày này quá bé so với loại chân của anh ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us khổng lồ answer.

(Câu hỏi quá cực nhọc đến nổi không một ai trong cửa hàng chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + lớn V


*

Viết lại câu là 1 dạng bài bác tập phổ biển trong giờ đồng hồ Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard khổng lồ live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy sống sống vùng quê là việc khó khăn so với mình)

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not sang unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: không được biến hóa loại câu điều kiện, chỉ được biến đổi nghĩa che định hay nghi vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, chúng ta cũng có thể đi dã ngoại)

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành thanh lịch thì quá khứ đơn (dùng công ty ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan và Vy were married.

(Đã cha năm tính từ lúc thời điểm Huân với Vy kết hôn)

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu cầu ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước bỏ ra cô ấy sẽ quay trở về đây)

Câu mong ở hiện tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi cầu gì tôi gồm hật những tiền)

Câu cầu ở quá khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi cầu gì mình nói theo cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển đổi câu có thì hiện tại hoàn thành phủ định sang trọng thì thừa khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần cuối cùng tôi chạm mặt Lucy là khi công ty chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi chạm chán anh ta lần cuối khi tôi vẫn tồn tại là học sinh)

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn thanh lịch thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã đùa ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Betty walks to lớn school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk lớn school.

(Betty mất 15 phút để đi dạo tới trường)


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: phái nam didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

It was not until phái mạnh finished all the tasks that he went home.

(Mãi tính đến khi Nam kết thúc xong không còn mọi các bước thì cậu bắt đầu về nhà)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong tiếng Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái mạnh là tổ quốc xinh đẹp nhất theo quan điểm của tôi ↔ Theo thân quen điểm của tôi, không nơi nào đẹp bởi Việt Nam)

Chuyển thay đổi câu đối chiếu bằng thành so sánh hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu trúc started/began quý phái thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tiếng Anh từ tứ năm trước)


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu giờ Anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa khi nào xem bộ phim này trước đây)

 Xem biện pháp dùng chi tiết tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã cho tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu đề xuất tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu giờ Anh – câu kiến nghị tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao họ không quốc bộ đi? ↔ cô nàng đề nghị đi ra bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi chúng thôi!)

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said lớn + V hoặc to lớn have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said lớn drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone home when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau khoản thời gian tôi về đơn vị thì anh ta xuất hiện)

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng cấu tạo Supposed to lớn V

It’s one’s duty to do something

⇔ S + be + supposed to bởi vì something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st

⇔ S + would rather + vì chưng st than vị st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 10 A Closer Look One, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 10 A Closer Look 1 Trang 40

↔ I would rather stay at home than hang out with him.

(Con thà trong nhà còn hơn đi dạo với hắn ta)

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko thích bé thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp công ty từ ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để cửa hàng chúng tôi có thể ngủ)


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không đáng để bi thiết đâu)


*

Hãy rèn luyện thật nhiều để ghi ghi nhớ được những cấu tạo viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng cấu trúc cảm thán How cùng What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy cấp tốc quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một thiếu nữ xinh đẹp)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need lớn V

⇔ lớn be necessary (for sb) + to V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you khổng lồ come here.

(Ah không cần phải đến đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer do I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không hề yêu em nữa)

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu trúc used to tương đương với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed lớn + V-ing/N

⇔ S + be used to + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần thiết phải đến đây đâu)

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive thay thế cho cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + khổng lồ V

Ví dụ: She studies hard because she wants lớn pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học hành chịu khó vì hy vọng đậu kỳ thi)


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

3. đoạn clip 3 mẹo viết lại câu tiếng Anh

4. Bài xích tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án

Để củng cố kỹ năng về những công thức viết lại câu vừa học ở trên, hãy thuộc Topica làm những dạng bài bác tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh bên dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go to work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her không lấy phí time

Bài tập 2: bài bác tập viết lại câu không biến đổi nghĩa

1. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from nam Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong giờ Anh tất cả đáp án


8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

I can’t go lớn work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her free time => ……………………………………..Police asked him lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vị after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place lớn buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thảm bại weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. Lớn know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài bác tập

Đáp án bài 1The man was angry.The council refused khổng lồ collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The trò chơi was cancelled because of the rain.I can’t go to work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính phí time.Đáp án bài bác 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours to lớn drive from phái nam Dinh lớn Ha Noi.The owner of the oto is thought lớn be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.

Xem thêm: Phân Tích Bài Khăn Thương Nhớ Ai Ngắn Gọn, Phân Tích Khổ Thơ Khăn Thương Nhớ Ai Ngắn Gọn

Đáp án bài bác 3I can’t go to work on time because of heavy rain.I am used to lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years khổng lồ learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time vì I think she loves me.Đáp án bài 4