Các Dạng Bài Tập Toán 6

     

Khi học về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có nhiều dạng toán phân số như những phép Cộng, Trừ, Nhân, phân chia hay rút gọn gàng phân số giữa những phân số làm các em bối rối.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán 6


Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về phân số, những dạng toán về phân số để những em làm rõ và vận dụng làm những bài tập.

A. Tóm tắt kim chỉ nan Phân số

Bạn sẽ xem: các dạng toán về Phân số và bài xích tập – Toán lớp 6


1. Quy tắc

– Muốn rút gọn gàng một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước bình thường (khác 1 và -1) của chúng.

2. Phân số buổi tối giản

– Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số cơ mà tử và chủng loại chỉ gồm ước chung là 1 trong và -1.

Nhận xét : Khi chia tử và chủng loại của một phân số đến ƯCLN của chúng, ta sẽ tiến hành một phân số buổi tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là buổi tối giản ví như |a| và |b| là hai số nguyên tố thuộc nhau.

– lúc rút gọn một phân số, ta thường xuyên rút gọn phân số kia đến về tối giản.

Xem thêm: Xác Định Kiểu Điệp Ngữ Trong Đoạn Thơ Sau, Xác Định Kiểu Điệp Ngữ Trong Đoạn Thơ Dưới Đây

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: tìm kiếm một BC của các mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: kiếm tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng biện pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng mẫu mã chung những phân số sau

a)

*
b) 
*
c)  d) 

– nhắc nhở đáp số:

a) mẫu chung 20, ta có: 

*

b) mẫu thông thường 20, ta có: 

*

c) mẫu bình thường 154, ta có: 

*

d) mẫu thông thường 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: đối chiếu Phân số

Phương pháp:

– Trong hai phân số có cùng mẫu mã dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn, có nghĩa là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

– Muốn so sánh hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số có cùng chủng loại dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào bao gồm tử lớn hơn thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
frac37" />

+ Dạng 3: nhì phân số bằng nhau

Phương pháp:

– hai phân số a/b và c/d gọi là đều nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: kiếm tìm x để 2 phân số bằng nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– nhắc nhở đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cộng phân số

Phương pháp:

* cùng hai phân số thuộc mẫu: hy vọng cộng nhị phân số thuộc mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu, tức là:

*

* cộng hai phân số không thuộc mẫu: mong mỏi cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số bao gồm cùng một chủng loại rồi cộng các tử và không thay đổi mẫu chung.

Bài tập: Cộng những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

– ao ước trừ một phân số cho một phân số,ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ:

*

Bài tập: tiến hành các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

– muốn nhân nhị phân số,ta nhân các tử cùng với nhau cùng nhân những mẫu cùng với nhau, tức là:

*

Bài tập: thực hiện phép nhân những phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép phân tách phân số

Phương pháp:

– muốn chia một phân số hay là 1 số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia, tức là:

*

– nhì số nghịch dảo cùng với nhau khi tích của chúng bởi 1.

Xem thêm: Nêu Công Dụng Và Phân Loại Đồng Hồ Đo Điện, Phân Loại Đồng Hồ Đo Điện Một Số Kí Hiệu Của Đồng

Bài tập: triển khai phép chia các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tìm phân số của một vài cho trước

Phương pháp:

– mong muốn tìm m/n của số b mang lại trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

– lưu ý đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một số biết quý hiếm phân số của nó

Phương pháp:

– ước ao tìm 1 số biết m/n của nó bởi a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bởi 8,1 b) 2/5 của nó bởi 7,5 

– gợi nhắc đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tra cứu tỉ số của 2 số

Phương pháp:

– muốn tìm tỉ số tỷ lệ của hai số a cùng b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: kiếm tìm tỉ số

1) 

*
2) 
*

– gợi ý đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu vật dụng phần trăm

Phương pháp:

– tỉ lệ b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

– lưu ý đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, bài viết giúp những em làm rõ các dạng toán về phân số ở lớp 6, rất nhiều góp ý và thắc mắc những em hãy nhằm lại phản hồi phía dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em tiếp thu kiến thức thật tốt.