CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 11 CHƯƠNG 2

     

Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng chủ chốt của tất cả học kì 1. Do vậy, không những nắm vững lí thuyết mà những em nên nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru hỗ trợ cho những em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 cụ thể và không hề thiếu nhất.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa 11 chương 2

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ số đông chất chảy trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được điện thoại tư vấn là hầu hết chất điện li. Axit, bazơ và muối là những chất điện li.

+ chất điện li to gan lớn mật là hóa học khi rã trong nước, những phân tử hoà tan phần nhiều phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần đông các muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ hóa học điện li yếu hèn là chất khi rã trong nước chỉ có một số trong những phân tử hoà tung phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: nhờ vào định luật pháp bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bởi tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo nên quỳ tím hoá đỏ, bazơ khiến cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho các muôi trường khác nhau.

Ta có bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cố thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài xích tập hóa 11: Xác định muối bột từ những ion cho sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ những ion cho sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ cất một nhiều loại cation cùng một các loại anion. Những loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion kết hợp để tạo nên 4 dung dịch muối tan. Ion nào sinh sản ít muối hạt tan duy nhất thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- bắt đầu tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ sinh sản kết tủa cùng với CO32- và SO42- nên muối tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ tạo thành kết tủa với CO32- yêu cầu muối tan đã là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định giải pháp bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định biện pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) với (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: ví như = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Niềm Tin, Stt Mất Niềm Tin Trong Cuộc Sống

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần sút thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch tất cả pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Đọc Số Đếm Tiền Trong Tiếng Nhật, Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Nhật

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch có pH = 4.