Các bài toán khó lớp 1

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Các bài toán khó lớp 1

Bé đi học dịp 7 giờ. Khi bé xíu đi học về kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi bé xíu học trong mấy giờ ?

Bài giải

Kim lâu năm chỉ số 12 cùng kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian bé bỏng đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ tía số: 3;6;9, hãy lập tất cả các phép tính đúng vào phạm vi 10.

Bài giải

Ta có những phép toán gồm thể lập từ ba số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta làm ngược bài bác này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần tìm kiếm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần tìm bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tìm kiếm là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai bao gồm 6 quyển truyện. Mẹ tải cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Bài giải

Mai có 6 quyển truyện, mẹ sở hữu cho Mai thêm 3 quyển nữa, lúc đó Mai bao gồm số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, dịp đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và tía cộng lại bằng số tuổi của Hương và Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi bố nhiều hơn xuất xắc ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta gồm thể viết những yếu tố của đề bài xích như sau:

Tuổi của An + tuổi của bố = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy đối chiếu tuổi của cha và Hương.

Nếu tuổi của cha lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của cha phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy không thỏa mãn điều kiện bài xích cho là tổng tuổi của An và ba bằng tổng tuổi của Hương cùng Lan. Như vậy tuổi của ba phải ít hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An bao gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình có ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn gồm mấy hòn bi, biết rằng An tất cả 3 hòn bi?

Bài giải

An bao gồm 3 hòn bi, An bao gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình bao gồm ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn tất cả 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên tất cả ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài không nhiều hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên bao gồm mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên có 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên bao gồm 9 quyển truyện tranh, Hoài có ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài bao gồm 7 quyển truyện tranh, Hiên ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên có 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà ngôi nhà bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ nhị ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà ngôi nhà bạn An cứ nhì ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày kê nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối cùng bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ gồm đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để xem kết quả có chính xác hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình tất cả số tuổi bằng số lớn nhất tất cả một chữ số”. Hỏi năm nay bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam tất cả số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số, đề xuất hiện ni số tuổi của bạn nam giới là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn nam giới được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị bản thân bảo Tết này thì tuổi chị bản thân bằng số lớn nhất tất cả một chữ số”. Hà nói: “Còn anh bản thân thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất tất cả hai chữ số”. Chị của Hải và anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất gồm hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải với anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này đề xuất hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về thời gian 7 giờ sáng, bố đi làm cho về thời gian 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về nhà sớm hơn, và sớm hơn người cơ mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà dịp 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà lúc 1o giờ trưa buộc phải bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về nhà sau mẹ 3 giờ giỏi mẹ về trước bố 3 giờ.

Xem thêm: Sinh Năm 1982 Ngồi Làm Việc Hợp Hướng Nào ? 1982 Hợp Hướng Nào?

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe dịp đầu gồm 10 hành khách, đến bến xe chỉ còn 3 hành khách. Hỏi gồm bao nhiều du khách xuống xe pháo giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe cộ giữa đường bằng hiệu của số khách lên xe thời gian ban đầu từ đi số khách hàng xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy bao gồm 7 du khách xuống xe cộ giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ phân chia bánh mang lại hai anh em. Em được 5 cái, anh không nhiều hơn em 1 cái. Hỏi anh được mấy dòng bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 chiếc bánh.

Bài 15.Toàn có một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ xíu hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn tất cả bao nhiêu bi xanh ? bao nhiêu bi đỏ?

Bài giải

Toàn có một số bi xanh với bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé bỏng hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy có một số trường hợp có thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi màu sắc xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ mang lại Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang đến Dũng 2 viên thì Dũng gồm tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng gồm tất cả bao nhiêu viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ mang đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang lại Dũng 2 viên, thì Dũng bao gồm tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được cho là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng tất cả ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng tất cả 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một đội học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa nhì bạn, bạn đi sau đi sau hai bạn.Hỏi đội bạn đó tất cả bao nhiêu người ?

Bài giải

Một team học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước nhị bạn: có một bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa nhì bạn: Nghĩa là phía trước có một bạn và phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là gồm một bạn đi sau cùng, phía trước bao gồm 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm hai số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất gồm một chữ số, hiệu của bọn chúng cũng là số lớn nhất gồm một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là: 9

Ta thấy tất cả cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy hai số phải tra cứu là 0 cùng 9.

Đáp số: 0 cùng 9

Bài 19.Tìm nhị số, biết rằng tổng của bọn chúng bằng số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số trừ đi 4, hiệu của bọn chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy hai số cần tìm là 3 và 2.

Đáp số: 3 và 2

Bài 20.Hùng có nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của hai bạn bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số. Hỏi mỗi bạn gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có những cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm nhị số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất tất cả một chữ số, hiệu của chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất gồm một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy bao gồm cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy nhì số phải kiếm tìm là 5 với 4.

Đáp số: 5 với 4

Bài 22.An thấy bao gồm một đàn chim sẻ gồm 8 bé đậu bên trên dây điện, bỗng 3 con chim cất cánh đi, một lát sau lại bao gồm 5 con chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu trên dây điện bây giờ là từng nào con?

Bài giải

Cách 1.

Sau lúc 3 con chim cất cánh đi, đàn chim còn lại gồm số nhỏ là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác cất cánh tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại tất cả số nhỏ là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em bao gồm thể làm tắt phép tính như sau:

Tổng số chim trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 bé chim.

Bài 23.Chi gồm 7 cái kẹo, sau khoản thời gian được Mai nếm nếm thêm một số kẹo, thì số kẹo của đưa ra bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng lúc đầu Mai có nhiều hơn đưa ra 2 mẫu kẹo. Hỏi:

a) Mai đã đến Chi bao nhiêu cái kẹo ?

b) dịp đầu Mai tất cả bao nhiêu loại kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho chi là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) cơ hội đầu Mai gồm số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 dòng kẹo

b) 9 loại kẹo.

Xem thêm: Cuộc Tiến Công Chiến Lược Năm 1972, Cuộc Tiến Công Chiến Lược 1972

Bài 24.An cùng Bình bao gồm tổng số bút chì color là 10 cây viết chì, biết rằng nếu An mang đến Bình 5 cây cây bút chì thì An không thể cây cây viết chì nào. Hỏi thời điểm đầu An và Bình mỗi bạn gồm bao nhiêu cây cây viết chì?

Bài giải

Nếu An mang lại Bình 5 cây cây viết chì color thì An không còn cây bút chì nào, tất cả nghĩa là thời gian đầu An chỉ có 5 cây bút chì. Vậy cơ hội đầu Bình tất cả số bút chì là: