BÙNG NỔ DÂN SỐ DIỄN RA VÀO NĂM NÀO

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Xem kỹ năng sách giáo khoa trang 5, phần 3 sự bùng nổ dân số, dòng đầu tiên từ bên trên xuống. Sự bùng phát dân số ra mắt vào năm 50 của cố gắng kỉ XX.

Bạn đang xem: Bùng nổ dân số diễn ra vào năm nào

Chọn: D.


Câu: 1 Căn cứ vào hình dáng của tháp tuổi ta cần yếu biết:

A. Các độ tuổi của dân số.

B. Số lượng nam với nữ.

C. Số bạn sinh, tử của một năm.

D. Số fan dưới tuổi lao động.

 

Câu: 2 Sự bùng nổ dân số ra mắt vào năm:

A. 1500. B. 1804.

C. 1927. D. 1950.

 

Câu: 3 Năm 2001 dân số nhân loại khoảng:

A. 4 tỉ người.

B. 5 tỉ người.

C. 6,16 tỉ người

D. 6,5 tỉ người.

 

Câu: 4 Trường phù hợp nào tiếp sau đây sẽ dẫn tới sự tăng cấp tốc dân số:

A. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ thành phần tử cao.

B. Tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm.

C. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ thành phần tử giảm.

D. Tỉ lệ tử cao, tỉ lệ thành phần sinh giảm.

 

Câu: 5 Sự bùng nổ dân số đang diễn ra ở các châu lục nào dưới đây:

A. Châu Đại Dương.

B. Bắc Mĩ.

C. Châu Âu.

D. Nam Mĩ.


Lớp 7 Địa lý
4
1
Gửi bỏ

B

D

D

C

D

 

 


Đúng 1

comment (2)

1. C

2 .D

3.C

4.C

5.D


Đúng 1
phản hồi (2)

A

D

C

C

D


Đúng 1
phản hồi (1)

Câu: 1 Căn cứ vào dáng vẻ của tháp tuổi ta không thể biết:

A. Các độ tuổi của dân số.

B. Số lượng nam cùng nữ.

C. Số fan sinh, tử của một năm.

D. Số fan dưới tuổi lao động.

Câu: 2 Sự bùng phát dân số ra mắt vào năm:

A. 1500. B. 1804.

Xem thêm: Trong Access Đối Tượng Nào Phải Tạo Trước ? Please Wait

C. 1927. D. 1950.

Câu: 3 Năm 2001 dân số thế giới khoảng:

A. 4 tỉ người.

B. 5 tỉ người.

C. 6,16 tỉ người

D. 6,5 tỉ người.


Lớp 7 Địa lý
7
0
Gửi diệt

Câu: 1 Căn cứ vào dáng vẻ của tháp tuổi ta tất yêu biết:

A. Các độ tuổi của dân số.

B. Số lượng nam với nữ.

  C. Số người sinh, tử của một năm.

D. Số fan dưới tuổi lao động.

Câu: 2 Sự nở rộ dân số diễn ra vào năm:

A. 1500. B. 1804.

C. 1927.  D. 1950.

Câu: 3 Năm 2001 dân số trái đất khoảng:

A. 4 tỉ người.

B. 5 tỉ người.

 C. 6,16 tỉ người

D. 6,5 tỉ người.


Đúng 4
comment (1)

Câu: 1 Căn cứ vào dáng vẻ của tháp tuổi ta cần yếu biết:

A. Các độ tuổi của dân số.

B. Số lượng nam cùng nữ.

C. Số fan sinh, tử của một năm.

D. Số bạn dưới tuổi lao động.

Câu: 2 Sự bùng phát dân số ra mắt vào năm:

A. 1500. B. 1804.

C. 1927. D. 1950.

Câu: 3 Năm 2001 dân số nhân loại khoảng:

A. 4 tỉ người.

B. 5 tỉ người.

 C. 6,16 tỉ người

D. 6,5 tỉ người.


Đúng 3
comment (1)

CDC


Đúng 1

bình luận (0)

Hãy minh chứng rằng: sự bùng nổ số lượng dân sinh trên thay giới ra mắt chủ yếu ở nhóm nước vẫn phát triển. Sự bùng nổ số lượng dân sinh trên quả đât dẫn tới kết quả gì về KT – XH – MT


Lớp 11 Địa lý
1
0
Gửi diệt

a) bệnh minh:

- Dân số thế giới tăng nhanh, duy nhất là từ bỏ nửa sau cố kỉnh kỉ XX tạo ra sự nở rộ dân số.. Hiện giờ trung bình mỗi năm dân số trái đất tăng trung bình 80 triệu con người . Sự bùng phát này diễn ra chủ yếu đuối ở những nước đang phát triển, vì:

- những nước đang cải cách và phát triển chiếm khoảng chừng 80% dân sinh và 95% số dân gia tăng hàng năm của ráng giới.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Về Ngữ Pháp (Chi Tiết), Tổng Kết Về Ngữ Pháp

- Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên của những nước trên quả đât qua những năm tiếp tục giảm tuy nhiên tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của tập thể nhóm nước đang cách tân và phát triển giảm lừ đừ hơn và luôn có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên cao hơn nữa nhóm nước phạt triển. Bởi vì vậy, sự chênh lệch về tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nhóm nước đang trở nên tân tiến so với nhóm nước cải cách và phát triển vẫn còn lớn. (Ví dụ: quá trình 2001 – 2005 tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của nhóm nước đang cải tiến và phát triển là 1,5%; còn nhóm nước cải cách và phát triển là 0,1%; chênh lệch cho tới 1,4%).

b) Hậu quả của sự việc bùng nổ dân sinh trên nạm giới:

Dân số trái đất tăng nhanh, đặc biệt quan trọng diễn ra ở đội nước đang cải tiến và phát triển mà phần nhiều các nước này còn có trình độ trở nên tân tiến Kt – Xh còn thấp nên gây mức độ ép khủng tới KT – XH – MT