Bài Tập Về Peptit Có Lời Giải

     

Các bài xích tập về peptit với protein là loại toán lạ và khó, mặc dù vậy trong một vài ba năm vừa mới đây dạng toán này thường xuấthiện trong số kỳ thi ĐH, CĐ tạo ra nhiều khó khăn trở ngại cho học sinh. Cùng khám phá các dạng bài xích tập và cách thức giải về peptit và protein qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Bài tập về peptit có lời giải


 BÀI TẬP PEPTIT – PROTEIN

Dạng 1: PHẢN ỨNG TẠO PEPTIT

Phản ứng sản xuất peptit : - Aminoaxit đối chọi no có CTTQ : CnH2n +1NO2

- phản ứng tạo nên đipeptit : đựng 2 gốc – amnoaxit, khi sinh sản đipeptit một số loại 1 phân tử H2O

2CnH2n+1NO2 C2nH4nN2O3 + H2O

- phản nghịch ứng chế tạo Tripeptit : chứa 3 cội – amnoaxit, khi sinh sản đipeptit một số loại 2 phân tử H2O

3CnH2n+1NO2 C3nH6n – 1 N3O4 + 2H2O

- phản ứng chế tạo Polipeptit : cất m cội – amnoaxit, khi tạo nên đipeptit nhiều loại (m-1) phân tử H2O

mCnH2n+1NO2 Cm.nH2m.n – m +2 NmOm+1 + (m-1)H2O

- Định quy định BTKL suy ra : mAminoaxit = mpeptit + mnước

2. Bí quyết tính đồng phân pepit

Peptit gồm n cội - Aminoaxit sẽ sở hữu n ! đồng phân

Ví dụ 1 : các thành phần hỗn hợp X đựng 0,2mol Glyxin cùng 0,1 mol Alanin. Cân nặng đipeptit về tối đa tạo ra thành là

A. 27.72 B. 22,7 C. 22,1 D. 21,2

Lời giải

Ta tất cả

*

Ap dụng ĐLBTKL suy ra mpeptit = 0,2.75 + 0,1.89 – 0,15.18 = 21,2 gam chọn D

Ví dụ 2 : Aminoaxit 1-1 chức X đựng 15,73%N về khối lượng. X chế tạo ra Octapeptit Y. Y bao gồm phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586 B. 771 C. 568 D. 686

Lời giải

Đặt X : 2CnH2n+1NO2 ( ightarrow) C2nH4nN2O3 + H2O

*

Vậy MY = 8.89 – 7.18 = 586 đvc lựa chọn A

Ví dụ 3 ( B – 2010):Đipeptit X mạch hở với Tripeptit Y mạch hở những đượ khiến cho từ một aminoaxit (no, mạch hở, vào phân tử chứa 1 nhom NH2- và 1 nhóm –COOH). Đốt trọn vẹn 0,1 mol Y nhận được tổng khối lượng CO2 và H2O bởi 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được dẫn qua nước vôi trong dư thu m gam kết tủa. Quý hiếm m?


A. 45 B.120 C. 30 D. 60

Lời giải

*

Ví dụ 4 : tất cả hổn hợp X cứa Glyxin và Alanin. Tổng thể đipeptit cùng tripeptit tạo được từ X là

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Lời giải

Tổng số đipeptit với tripepptit = 22 + 23 = 12 lựa chọn D

 

Dạng 2 : PHẢN ỨNG THỦY PHÂN PEPTIT

Thủy phân peptit tất cả n nơi bắt đầu - Aminoaxit thu được

Số đipeptit tối đa là : n – 1

Số tripeptit buổi tối đa : n – 2

Số tetrepeptit tối đa : n – 3

Chú ý :

- phụ thuộc vào phương trình thủy phân nhằm tìm quan hệ số mol của các chất vào một phương trình làm phản ứng để xác định số mol hoặc nhiều loại peptit.

 - cân nặng mol của n-peptit = α-amino axit×n - 18(n-1).

- Đốt cháy peptit tạo thành từ α-amino axit no, mạch hở chứa một đội nhóm NH2 và một đội nhóm COOH theo phương trình tổng thể sau:

n(1-n)H2O + (3a.n-1,5n)/2 O2 → a.n CO2 +(2a.n-n+2)/2 H2O + n/2 N2


Ví dụ 1 : Trích đoạn đầu của phân tử peptit : Gly-Phe-Val-Glu- Cys-Cys-Ala- Ser-Leu-Tyr-Gln. Cần sử dụng enzym Proteaza thủy phân đoạn peptit trên thu tối đa từng nào đipepti

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Lời giải

Đoạn peptit trên gồm 11 gốc - Aminoaxit nên tạo 11 – 1 = 10 đipeptit lựa chọn A

Ví dụ 2 : Thủy phân hoàn tòan m gam tetrapeptit : Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu láo lếu hợp tất cả 28,48 gam Alanin, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị m là

A. 90,6 B. 111,74 C. 81,54 D. 66,44

Lời giải

nAla-Ala-Ala = 0,12 mol

nAla-Ala = 0,2 mol

nAla = 0,32 mol

Ta tất cả m sp = 28,48 + 32 + 27,72 = 88,2 gam loại A,B

Phản ứng : Ala-Ala-Ala-Ala + 3H2O → 4Ala

x 3x 4x

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → 2Ala-Ala


y y 2y

Ala-Ala-Ala-Ala + 2H2O → 2Ala + Ala-Ala

z 2z 2z z

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O→ Ala + Ala-Ala-Ala

0,12 0,12 0,12 0,12

Thử với lời giải C : mnước = 88,2 – 81,54 = 6,66 suy ra nnước = 0,37

*
 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Tripeptit X bao gồm công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Tính khối lượng muối thu được khi thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong trong hỗn hợp H2SO4 loãng. (Giả sử axit đem vừa đủ).?

A. 70,2 gam B. 50,6 gam

C. 45,7 gam D. 35,1 gam

Câu 2. Đun lạnh 0,1 mol tripeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong dung dịch NaOH (lấy dư), sau phản bội ứng trả toàn, tính trọng lượng muối thu được?

A. 39,9 gam B. 37,7 gam


C. 35,5 gam D. 33,3 gam

Câu 3. Từ 3 α-amino axit X, Y, Z hoàn toàn có thể tạo thành mấy tripeptit mạch hở trong đó có cả X, Y, Z?

A. 5 B. 6 C. 3 D.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 149, Giải : Ứng Dụng Của Tỉ Lệ Bản Đồ (Tiếp Theo)

4

Câu 4. Cho 1 mol peptit X mạch hở bao gồm phân tử khối là 461gam/mol thủy phân (xt enzim) thu được hỗn hợp các α-aminoaxit tất cả tổng trọng lượng là 533 gam/mol. Hãy cho biết X nằm trong loại:

A. hexapeptit B. tetrapeptit

C. pentapeptit D. tripeptit

Câu 5. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở nhận được 2 mol alanin; 1 mol glyxin cùng 1 mol valin. X bao gồm bao nhiêu CTCT?

A. 6 B. 24 C. 8 D. 12

Câu 6.Brađikinin có chức năng làm bớt huyết áp. Đó là 1 trong những nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này hoàn toàn có thể thu được từng nào tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?


A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 7. Có từng nào tripeptit (mạch hở) khác nhiều loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều nhận được 3 aminoaxit: glyxin, alanin với phenylalanin?

A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.

Xem thêm: Tóm Tắt Môn Toán Lớp 9 Filetype Pdf, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 9

Câu 8. Cho 13,32 gam peptit X vày n nơi bắt đầu alalin chế tác thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường thiên nhiên axit nhận được 16,02 gam alalin duy nhất. X thuộc các loại nào?

A.Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 9.Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một oligopeptit X nhận được 22,25 gam alalin cùng 56,25 gam glyxin. X thuộc nhiều loại nào?

A. Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 10. Đề thi tuyển chọn sinh đh Khối B- 2012): Đun nóng m gam lếu hợp có a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dich NaOH 1M vừa đủ. Sau thời điểm các phản bội ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối khan của những amino axit đều phải có một đội -COOH và một đội nhóm -NH2 vào phân tử. Quý giá của m là:


A. 51,72. B. 54,30. C. 66,00. D. 44,48

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

C

D

B

A

C

B

A

 

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay