Bài tập toán lớp 5 bài 107

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 26, 27 VBT toán 5 bài bác 107 : diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Viết tiếp vào vị trí chấm cho tương thích :

a) diện tích s xung quanh của hình lập phương tất cả cạnh 2,5m là : ……………

b) diện tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 2,5m là : ……………...Bạn sẽ xem: Vở bài xích tập toán lớp 5 tập 2 bài xích 107

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một phương diện nhân với 4.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 107

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một phương diện nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích xung quanh của hình lập phương bao gồm cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 4 = 25 (m2)

b) diện tích s toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 2,5m là : 

 (2,5 × 2,5) × 6 = 37,5 (m2) 

Bài 2

Video khuyên bảo giải

Viết số đo phù hợp vào ô trống :


*

Phương pháp giải:

- diện tích xung xung quanh của hình lập phương bằng diện tích s một phương diện nhân cùng với 4.

- diện tích s toàn phần của hình lập phương bằng diện tích s một phương diện nhân với 6. 

- diện tích s một phương diện = diện tích s toàn phần : 6.

- Nếu gồm số a làm sao để cho diện tích một khía cạnh = a × a thì độ lâu năm cạnh của hình lập phương chính là a.

Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 7 Bài 46 - Giải Sinh Học 7 Bài 46: Thỏ

Lời giải đưa ra tiết:

+) Ta bao gồm : 4 × 4 = 16. Cho nên vì vậy cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là 4cm.

diện tích s toàn phần của hình lập phương có diện tích một khía cạnh 16cm2 là :

16 × 6 = 96 (cm2) 

+) diện tích s một phương diện của hình lập phương tất cả cạnh 10cm là :

10 × 10 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một phương diện 100cm2 là :

100 × 6 = 600 (cm2)

+) diện tích một khía cạnh của hình lập phương có diện tích s toàn phần 24cm2 là : 

24 : 6 = 4 (cm2)

Ta tất cả : 2 × 2 = 4. Do đó cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 4cm2 là 2cm.

Vậy ta có bảng công dụng như sau : 


*

Bài 3

Video khuyên bảo giải

a) Hình lập phương đầu tiên có cạnh 8cm, hình lập phương đồ vật hai có cạnh 4cm. Tính diện tích s xung quanh của từng hình lập phương.

b) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương trước tiên gấp mấy lần diện tích s xung quanh của hình lập phương vật dụng hai ?

Phương pháp giải:

- diện tích s xung quanh của hình lập phương bằng diện tích s một mặt nhân với 4.

Xem thêm: Mạch Điện Tử Như Thế Nào Là Mạch Điện Tử Điều Khiển Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

- muốn tìm diện tích xung quanh của hình lập phương trước tiên gấp mấy lần diện tích xung xung quanh của hình lập phương thiết bị hai ta lấy diện tích s xung quanh của hình lập phương trước tiên chia cho diện tích xung quanh của hình lập phương sản phẩm hai.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương thứ nhất là :

(8 × 8) × 4 = 256 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đồ vật hai là :

(4 × 4) × 4 = 64 (cm2)

b) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp diện tích xung xung quanh của hình lập phương thiết bị hai số lần là :

256 : 64 = 4 (lần) 

Đáp số : a) 256cm2; 64cm2 ;