Bài Tập Tiếng Anh Có Giải Thích

     

Trong kết cấu đề thi THPT đất nước môn giờ Anh năm 2020, 2 bài xích Đọc hiểu chiếm tới 20% số câu hỏi. Nhằm mang về cho những em học sinh lớp 12 một tài liệu ôn tập chất lượng bám sát cấu tạo đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đấy là tuyển tập các bài tập đọc hiểu tiếng anh tất cả đáp án chi tiết từng câu và bài xích dịch sang tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo có tác dụng đề phát âm hiểu giờ Anh đúng chuẩn siêu vận tốc ăn vững chắc điểm 10

*
Phần Đọc đọc trong đề thi trung học phổ thông QG gồm bao gồm 2 phần: 1 bài đọc hiểu ngắn với 1 bài đọc phát âm dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh có giải thích


Contents

1 1, bài xích tập phát âm hiểu tiếng anh gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài xích tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập hiểu hiểu giờ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài đọc hiểu

In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels lớn turn & make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together and make them bigger, we can use them to lớn move things

In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, and the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting lớn watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Công nghệ is now changing our world faster và faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, và soon we will use it to do lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to lớn charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars & furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter and Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, khổng lồ help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones lớn use social media or search the internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, và a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to use wheels

C, most inventions were to vì with farming

D, it took time for new ideas to change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, to lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to lớn explain how space travel started.

D, khổng lồ show how an invention developed quickly.

*
Máy bay được nói đến trong bài xích đọc như một ví dụ như về hiện đại khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting to lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, và nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier to build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More & more inventions

D, Progress now and then

Bài tập đọc hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập gọi hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn bảo rằng trong quá khứ

A, mọi bạn đã không sáng tạo ra nhiều thứ

B, đa số người không thích sử dụng bánh xe

C, phần lớn các sáng tạo là để gia công nông nghiệp

D, buộc phải mất thời hạn để những ý tưởng phát minh mới biến đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, technology và tân tiến rất chậm. Tín đồ dân đã phát minh ra canh tác cách đó 12.000 năm nhưng đề xuất mất 8.000 năm lưu ý tưởng đi khắp vắt giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Tại sao đơn vị văn sử dụng ví dụ về trang bị bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông biến hóa trong thế kỷ 20.

B, chính vì ông nghĩ rằng sẽ là phát minh đặc biệt nhất trong kế hoạch sử.

C, Để phân tích và lý giải cách du ngoạn vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một sáng tạo đã phát triển gấp rút như cố kỉnh nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài chũm kỷ qua, phần đa thứ đã bước đầu tiến bước nhanh hơn. đem một phát minh sáng tạo của gắng kỷ đôi mươi như máy cất cánh chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về sau này của truyền thông?

A, chúng ta không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội phổ cập nhất vẫn là gì.

B, Vi mạch đã trở cần nhanh hơn.

C, họ sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, chúng ta sẽ không cần các thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to lớn use social truyền thông media or tìm kiếm the mạng internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: bọn họ sẽ ko cần điện thoại cảm ứng thông minh để sử dụng phương tiện truyền thông media xã hội hoặc tra cứu kiếm internet vì chưng internet vẫn ở trong đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong ko gian?

A, Đó là một ý tưởng cũ, dẫu vậy mọi người chỉ ban đầu phát triển nó thời gian này.

B, Đó là một trong những ý tưởng khoa học viễn tưởng và không ai thực sự cho là nó vẫn hoạt động.

C, việc xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian thuận lợi hơn nhiều so với trên Trái đất.

D, Mọi người đã test nó vào thời điểm năm 1941, dẫu vậy họ đang không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying to develop a space solar power station.

Tạm dịch: Năm 1941, công ty văn Isaac Asimov đã viết về một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian. Mọi fan cười nhạo ý tưởng phát minh của ông, nhưng họ lẽ ra cần lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang cố gắng phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian.

Xem thêm: Nhận Xét Về Độ Âm Điện Của Các Halogen Có Độ Âm Điện Lớn Nhất Là :

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập gọi hiểu giờ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề tốt nhất có thể cho bài viết sẽ là

A, Con tín đồ trong ko gian

B, máy vi tính sẽ kẻ thống trị thế giới?

C, Ngày càng các phát minh

D, Tiến bộ hiện giờ và sau đó

Bài viết nói tới các tân tiến ở quá khứ, lúc này đồng thời dự đoán về tương lai

2, bài xích tập hiểu hiểu giờ anh gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài phát âm hiểu

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions.

Accidents vì chưng not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely lớn die accidentally than are children five khổng lồ nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone khổng lồ risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office & because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income và rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 & over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According khổng lồ the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing and working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài bác đọc:

Các công tác đô thị hóa đã được tiến hành ở nhiều nơi trên cố kỉnh giới, nhất là ở hồ hết vùng có mật độ dân sư sinh sống xum xuê với đất đai cùng tài nguyên hạn chế. Đó là hệ trái tất yếu ớt của phân phát triển kinh tế tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã đưa về rất nhiều ích lợi cho thôn hội của chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đưa ra nhiều vấn đề không giống nhau cho chính quyền địa phương và các nhà hoạch định thị trấn trong quá trình gia hạn đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở những nước sẽ phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường gặp gỡ trong các bài hiểu hiểu giờ anh

Khi vô số người rầm rịt vào một khoanh vùng nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị rất có thể không đủ để đáp ứng. Vẫn thiếu nhà ở, tích điện và nước Điều này sẽ tạo ra các đô thị quá đông đảo mà không tồn tại cơ sở vật chất thích hợp. Hiện tại nay, quá trình đô thị hóa cấp tốc đang ra mắt chủ yếu đuối ở những nước đang cách tân và phát triển nơi đô thị hóa bền bỉ ít tương quan đến cuộc sống đời thường của người dân. Công ty ở của mình chỉ là rất nhiều khu ổ con chuột tồi tàn với điều kiện dọn dẹp và sắp xếp kém.

Con cái của họ chỉ đã đạt được giáo dục cơ bản. Vày đó, trận đấu tranh tồn tại là ưu tiên bậc nhất của chúng ta hơn là bất cứ điều gì khác. Chỉ khi unique cuộc sống của mình được cải thiện, họ mới rất có thể tìm kiếm phần nhiều giá trị cao không giống trong cuộc sống đời thường của họ.

Bài tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, điều làm sao dưới đấy là đúng?

A, trẻ con em từ thời điểm năm đến chín tuổi đối mặt với tỷ lệ tai nàn cao nhất.

B, tất cả mọi người đương đầu với tỷ lệ tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong những 22 bạn trong lứa tuổi 85 vẫn chết do tai nạn.

D, Nguy cơ gặp gỡ tai nạn cao hơn trong một số nhóm tín đồ nhất định.

Bài viết so sánh khủng hoảng rủi ro tai nạn ở phần đông nhóm người khác nhau, ví dụ như như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely lớn die accidentally than are children five lớn nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: fan từ 85 tuổi trở lên có khả năng chết do tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ nhỏ 5-9 tuổi. Nguy cơ cho người Mĩ bạn dạng địa vội 4 lần bạn Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): yếu hơn, tốt hơn

low-quality: chất lượng kém

modern (adj): hiện đại

well-equipped: lắp thêm tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to use safety belts.

Tạm dịch: những người sống túng thiếu nhận được dịch vụ y tế kém, thường xuyên ở trong số những ngôi nhà gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện, lái xe cũ hơn với không nhiều tính năng bình an hơn, với ít sử dụng dây an ninh hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm fan nào dưới đây ở Mỹ tất cả nguy cơ gặp gỡ tai nàn cao nhất?

A, tín đồ Mỹ bạn dạng địa

B, tín đồ Mỹ nơi bắt đầu Á

C, fan Mỹ da trắng

D, fan Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bạn dạng địa vội vàng 4 lần fan Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc cội Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu giờ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Từ “that” trong đoạn văn nhắc tới điều gì?

A, phái mạnh giới

B, fan Mỹ phiên bản địa

C, nguy cơ

D, bạn Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ phiên bản địa gấp 4 lần bạn Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án chi tiết như sau

Điều làm sao KHÔNG được kể như một tại sao cho phần trăm tại nạn cao hơn nữa trong nhóm tín đồ nghèo?

A, Ít kỹ năng về an toàn.

B, Thiếu thương mại dịch vụ y tế.

C, nhà ở và điều kiện làm việc kém.

D, sử dụng ô tô phối kết hợp ít tính năng bình an hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to lớn use safety belts.

Xem thêm: Nhận Xét Tình Hình Nho Giáo Dưới Thời Tiền Lê Như Thế Nào? Tình Hình Nho Giáo Dưới Thời Tiền Lê Như Thế Nào

Tạm dịch: những người sống túng bấn nhận được thương mại & dịch vụ y tế kém (câu B), hay ở trong số những ngôi nhà có lỗi trong hệ thống sưởi hoặc năng lượng điện (câu C), lái xe cũ hơn với ít tính năng an toàn hơn (câu D), với ít dùng dây an ninh hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý lựa chọn sách ôn thi THPT quốc gia môn tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp tổng thể Ngữ pháp tất cả trong đề thi, gồm định hướng và bài bác tập vận dụng. Dễ ợt tra cứu cùng ôn tập

Chinh phục ngữ pháp tiếng Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT giang sơn môn tiếng Anh