Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Cơ Bản

     

Xin chào các em :D những em còn nhớ hôm trước cô đã chia sẻ bài học Thì hiện tại Đơn (Simple present tense) – Công thức, phương pháp dùng, dấu hiệu nhận ra . Để giúp những em rèn luyện loài kiến thức lý thuyết cô đã Tổng đúng theo bài tập thì bây giờ đơn gồm ĐÁP ÁN chi tiết! các em hãy chịu khó làm bài xích tập thì lúc này đơn với rèn luyện chắc chắn rằng về chủ điểm ngữ pháp thì bây giờ đơn nhé!

*

I. BÀI TẬP LUYỆN TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài tập 1: thay đổi các câu mang lại sẵn thanh lịch thể xác minh và lấp định

Thể khẳng định

Thể bao phủ định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn cơ bản

  
  

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive khổng lồ Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

  

She only eats fish.

 

 
  

How often bởi vì they watch television?

  

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Chia động từ sinh sống trong ngoặc:

My father always ................................ Sunday dinner. (make)Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)"Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)................................ Mark ................................ To school every day? (go)................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)How often ................................ You ................................ Swimming? (go)Where ................................ Your sister ................................? (work)Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)Who ................................ The ironing in your house? (do)We ................................ Out once a week. (go)

 

Bài tập 3: kết thúc các câu sau. Rất có thể chọn khẳng định hoặc che định

Ví dụ:

Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.We"ve got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.Most students live quite close to the college, so they ................................ (walk) there every day.How often ................................ You ................................ (look) in a mirror? I"ve got four cats & two dogs. I ................................ (love) animals.No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.What"s the matter? You ................................ (look) very happy.Don"t try khổng lồ ring the bell. It ................................ (work).I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking to them.Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì thừa khứ đơn những em có thể tìm đọc kiến thức:

Lời giải

Bài tập 1: biến đổi các câu mang lại sẵn thanh lịch thể xác định và bao phủ định

Thể khẳng định

Thể bao phủ định

Thể nghi vấn

Vẻ rất đẹp ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với các đại trường đoản cú xưng hô I, we (Tôi, bọn chúng tôi), khi chuyển sang dạng thắc mắc thường đổi qua đại trường đoản cú You (Bạn, các bạn) để phù hợp về nghĩa

Các phương pháp nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go to lớn school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi vào ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: giữa đêm

They drive khổng lồ Monaco every summer.

They don’t drive to Monaco every summer.

Do they drive khổng lồ Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý cách trả lời: trả lời với trạng từ bỏ chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often bởi they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea không phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không hiểu là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: chia động từ ở trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ rất đẹp ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc always => phân tách động từ ở thì hiện tại đơn

Make dinner: Làm buổi tối chứ không nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một thói quen ở hiện tại => phân chia động từ ngơi nghỉ thì lúc này đơn

Make somebody ill/sick: có tác dụng ai kia phát dịch hoặc kinh tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một thói quen ở hiện tại => phân tách động từ sinh hoạt thì bây giờ đơn

Light (n): nhảy lửa

4

Does…. Go

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ tần suất everyday

 

5

Do….. Like

Thói quen ra đề:

Những rượu cồn từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá thể như like, think, believe,… thường được chia ở thì bây giờ đơn

Fiancé (Chồng chưa cưới)/ Fianée (vợ chưa cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất often

=> phân chia động từ sống thì bây giờ đơn

 

7

does.......... Work

Thói quen thuộc ra đề:

Khi hỏi về công việc và không kèm trạng tự chỉ tần suất và ngữ cảnh rõ ràng => phân chia động từ sinh hoạt thì lúc này đơn

Work (v): làm cho việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... Have.

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ gia tốc usually

 

9

does

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện tại

=> phân chia động từ ngơi nghỉ thì bây giờ đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ tần suất once a week => chia động từ ở thì bây giờ đơn

Once in a xanh moon: Thỉnh thoảng, hiếm khi

 

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau. Hoàn toàn có thể chọn xác định hoặc phủ định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp mắt ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể bao phủ định phụ thuộc vào nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống đời thường ở Paris hơi khó khăn khăn. Cậu ấy phân vân tiếng Pháp

Phân biệt giải pháp dùng Say, Tell, Talk và Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng văn bản được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy bảo rằng cô ấy hiện giờ đang bị cảm)

TELL: kể, nói với ai điều gì đó, yêu cầu ai đó làm cho gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi vẫn kể cho tôi nghe một mẩu chuyện cổ tích)

- Tell him to clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta lau nhà càng nhanh càng tốt)

SPEAK: sử dụng khi nhấn mạnh tới việc phát ra tiếng, phát biểu, nói sản phẩm tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy không nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy nói cách khác tiếng Anh thành thạo)

- She’s going lớn speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy sắp tới phát biểu trước công chúng về dự án môi trường xung quanh mới của cô ấy ấy)

TALK: rỉ tai với ai, bàn bạc với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng từ chỉ gia tốc everyday

Close (adj): ngay sát về không gian hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất often

 

4

love

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì hiện tại đơn => Câu sau hay được cũng phân tách cùng thì hiện tại đơn

Thói thân quen ra đề: các động từ bỏ chỉ dìm thức như love, like, look, know,… không lúc nào chia nghỉ ngơi thì hiện tại (hoàn thành) tiếp diễn, vượt khứ (hoàn thành) tiếp diễn và tương lai (hoàn thành) tiếp diễn

A cat person (slang): người yêu mèo

A dog person (slang): tình nhân chó

5

doesn’t eat

Chọn thể bao phủ định phụ thuộc vào nghĩa của câu: Đừng sẵn sàng bữa sáng cho Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không nạp năng lượng sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa ăn sáng của các người dạy dỗ muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /"ti: taɪm/: Bữa trà bánh dịu xế chiều (của fan Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: buổi tối (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: buổi tối (thường ngày, cùng với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: nạp năng lượng khuya

6

look

Câu chứa tin tức phía trước được phân chia ở thì lúc này đơn => Câu sau thường được cũng phân chia cùng thì hiện tại đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể đậy định nhờ vào nghĩa của câu: Đừng nạm nhấn chuông. Chuông cửa không chuyển động

 

8

like

Câu chứa tin tức phía trước được phân chia ở thì lúc này đơn => Câu sau hay được cũng phân tách cùng thì lúc này đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: tốt về...

Xem thêm: Cảnh Quan Của Môi Trường Xích Đạo Ẩm ? Cảnh Quan Đặc Trưng Môi Trường Xích Đạo Ẩm Là

Bad at: hèn về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất always

 

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau các từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ rượu cồn từ vào địa điểm trống nhằm thành câu tủ định:

I ................................ Lượt thích tea.He ................................ Play football in the afternoon.You ................................ Go lớn bed at midnight.They................................ Bởi vì the homework on weekends.The bus ................................ Arrive at 8.30 a.m.My brother ................................ Finish his work at 8 p.m.Our friends ................................ Live in a big house.The mèo ................................ Lượt thích me.I ................................ Love dogs.It ................................ Rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

She (not study) ..…………….………. On Saturday.He (have) ………………………. A new haircut today.I usually (have) ..…………….………. Breakfast at 6.30.Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) ..…………….………. Me English on Saturday evenings.I like Math và she (like) ..…………….………. Literature.My sister (wash) ..…………….………. Dishes everyday.They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning. My cousin, Peter (have) ..…………….………. A dog. It (be) ..…………….………. An intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name (be)………..Kiki và it (like) ..…………….………. Eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. Anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. When strange guests visit. Lớn be honest, it (be) ..…………….………. Very friendly. It (not/ like) ..…………….………. Eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. With them. When the weather (become) ..…………….………. Bad, it (just/ sleep) ..…………….………. In his cage all day. Peter (play) ..…………….………. With Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. Many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. The dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki khổng lồ a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. Naughty, but Peter loves it very much.

Xem thêm: Các Loại Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Gồm Những Gì? Các Loại Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ

 

Bài tập 4: Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits khổng lồ work? à do they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

➤  ______________________________

2. We / not / believe the Prime Minister

➤  ______________________________

3. You / understand the question?

➤  ______________________________

4. They / not / work late on Fridays

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?

➤  ______________________________

 6. She / have three daughters

➤  ______________________________

7. When / she / go to lớn her Chinese class?

➤  ______________________________

8. Why / I / have khổng lồ clean up?

➤  ______________________________

9. How often / she / go khổng lồ the cinema / ?

➤  ______________________________

10. She/ not/ usually/ go/ to lớn the church/.

➤  ______________________________

Lời giải

Các em check đáp án phần bài tập thực hành nhé:

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

don’tdoesn’tdon’tdon’tdoesn’tdoesn’tdon’tdoesn’tdon’tdoesn’t

Bài tập 3:

doesn’t studyhashavedoesn’t studyteacheslikeswashesdon’t have My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name is Kiki and it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. Khổng lồ be honest, it is very friendly. It doesn’t like eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki khổng lồ a large field lớn enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

She does not sleep late at the weekends We vày not believe the Prime Minister bởi you understand the question? They bởi vì not work late on Fridays Does David want some coffee? She has three daughters When does she go lớn her Chinese class? Why bởi I have to clean up? How often does she go lớn the cinema? She does not usually go to the church.

Các em siêng năng học tập thật tốt nhé! ngoại trừ ra, em nào muốn học TOEIC rất có thể tham khảo: