Bài tập so sánh bằng trong tiếng anh

     

Là bạn học giờ đồng hồ Anh, chắc hẳn bạn đang gặp kết cấu so sánh trong tiếng Anh bởi đấy là một trong số những phần kỹ năng và kiến thức khá phổ cập và quan liêu trọng. Tuy nhiên, để làm bài bác tập câu so sánh trong giờ Anh bắt buộc dựa theo ngữ cảnh, tùy theo trường hợp rõ ràng và mục đích cụ thể. Hãy cùng mình làm một trong những bài tập về so sánh trong tiếng Anh để hiểu hơn nhé!

*

Trước tiên, để rất có thể làm bài bác tập về câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh, mình đã tổng hợp lại một số kiến thức cơ phiên bản về đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh: Trong giờ đồng hồ Anh, có một số trong những loại so sánh sau:


Contents

Các cấu tạo so sánh trong tiếng Anh cơ bản:So sánh nâng caoBài tập 4: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

Các cấu tạo so sánh trong giờ Anh cơ bản:

So sánh bằng

Sử dụng khi đối chiếu cái này như chiếc kia, bằng cái kia.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh bằng trong tiếng anh

Công thức: as + adj/adv + as hoặc so + adj/adv + as

Ví dụ: phái mạnh sings as beautifully as a singer.( phái nam hát hoặc như là ca sĩ.)

So sánh hơn

Sử dụng khi đối chiếu cái này hơn chiếc kia

Công thức:

– cùng với tính từ, trạng từ một âm tiết: adj/adv- er + than

Ví dụ: Hang is taller than Thao. ( Hằng cao hơn nữa Thảo)

– với tính từ, trạng trường đoản cú 2 âm huyết trở lên: more + adj/adv + than

Ví dụ: Hang is more beautiful than Thao. ( Hằng xinh xắn hơn Thảo)

*

So sánh nhất

Sử dụng khi so sánh cái thì hơn tất cả những dòng khác

Công thức:

– với tính từ, trạng xuất phát điểm từ một âm tiết: the + adj/adv- est

Ví dụ: phái mạnh is the tallest in my classroom.

– với tính từ, trạng từ bao gồm 2 âm huyết trở lên: the + most + adj/adv

Ví dụ: This is the most difficult problem ( Đây là vụ việc khó nhất)

So sánh nâng cao

Ngoài 3 dạng so sánh cơ phiên bản như trên, trong giờ Anh còn một số trong những dạng so sánh quan trọng và bạn cần hiểu bọn chúng để hoàn toàn có thể làm những bài tập đối chiếu trong tiếng Anh nâng cao.

*

So sánh kém

– đối chiếu kém hơn

Với tính từ, trạng từ:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun = S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Với danh từ:

Danh từ bỏ đếm được: S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronoun

Danh từ ko đếm được: S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clause

– đối chiếu kém nhất: S + V + the least + adj/adv + noun/ pronoun/ clause

So sánh kép

– giả dụ câu có 1 ý:

Đối với tính từ ngắn: S + V + Adj/ adv-er + và + adj/adv-er

Đối với tính từ bỏ dài: S+ V + more and more + adj/adv

– ví như câu gồm 2 ý:

Đối với tính tự ngắn: The + adj/ adv-er + S + V, The + adj/ adv-er + S + V

Đối với tính tự dài: The + more + adj/adv + S + V, The + more + adj/ advn + S + V

– Một số kết cấu khác

The more + S + V, the more + S + V

The less + adj/ advdài + S + V, the less + adj/ advdài + S + V

More and more + N

Less và less + N

*

So sánh bội số

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + noun

Sau đấy là các dạng bài xích tập đối chiếu trong giờ Anh tất cả đáp án

Bài tập 1: bài bác tập trắc nghiệm so sánh hơn chọn đáp án đúng

1. Thao is ……. Singer.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. It is ……. In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

3. Quynh is ……. Student in her class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

4. Math is thought to be ……. Than Literature.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

5. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

6. Tung is ……. Than Nam.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

7. She is …………… than her sister.

A. Quieter B. The quietest

C. The more quiet D. As quiet

Đáp án bài tập 1:

1.C 2.C 3.C 4.A 5.D 6.C 7.A

Bài tập 2: bài bác tập viết lại câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh sử dụng từ cho sẵn

1. A lemon/ not sweet/ as/ an orange.

___________________________

2. A rose/ more/ beautiful/ a weed.

___________________________

3. Thuong/ tall/ student / in my class.

___________________________

Đáp án bài tập 2:

1. A lemon is not as sweet as an orange.

2. A rose is more beautiful than a weed.

3. Thuong is the tallest student in my class.

Bài tập 3: search lỗi không đúng trong câu cùng sửa lại đến đúng

1. Nobody is happy than Miss Snow is.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 3 Trang 9 Sgk Đại Số 10, Bài 3 Trang 9 Sgk Đại Số 10

2. The more you have, the most you want.

3. Japanese cars are the more expensive car in the world.

4. The faster you drive, the more like you are to have an accident.

5. Jerome has half as much records now as I had last year.

*

Đáp án bài xích tập 3:

1. Happy- happier

2. Most- more

3. More- most

4. Like- likely

5. Much- many

Bài tập 4: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

1. Have you got any bigger than that one?

Is this____________________?

2. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.

I’ve_____________________.

3. My grandmother is older than every one in my family.

My grandmother is the_____________________.

4. She speaks too much & people feel bored

The more_____________________.

5. No river in the world is longer than the Nile.

The Nile______________________.

*

Đáp án bài bác tập 4

1. Is this the smallest hat you’ve got?

2. I’ve never tasted a more delicious cake than this one.

3. My grandmother is the oldest in my family.

4. The more she speaks, the more bored people feel.

5. The Nile is the longest river in the world.

Xem thêm: Trong P2O5 P Hóa Trị Mấy A, Trong P2O5 P Hóa Trị Mấy A

Các bài xích tập trên để giúp bạn thành thạo hơn khi làm bài xích tập đối chiếu trong tiếng Anh ở trường lớp. Chúng ta nên siêng năng ôn luyện liên tục và làm những bài tập giờ đồng hồ Anh về so sánh để chuyên môn tiếng Anh của phiên bản thân ngày một nâng cấp hơn. Mong muốn với phần đa gì bản thân đã chia sẻ cùng những bài bác tập so sánh tiếng Anh trong bài viết sẽ góp ích nhiều cho bạn.