Bài Tập Chuyên Đề 2 Passive Voice

     

Dưới đó là tổng hợp kỹ năng và kiến thức về cấu trúc, bí quyết bài tập về câu bị động (Passive voice) và ví dụ minh hoạ về câu bài tập


Câu thụ động (Passive voice) là gì?

*

Câu tiêu cực (Passive Voice)được hiểu dễ dàng câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng (ở đây là tân ngữ O) chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là phiên bản thân hành vi đó.

Bạn đang xem: Bài tập chuyên đề 2 passive voice

Ví dụ về câu bị động:

"Tôi nạp năng lượng táo."là câu nhà động

I eat an apple.

Tôi là công ty từ, là chủ thể của hành động

Táo là đối tượng người dùng được tác động

Ở câu bị động hay passive voice: quả táo apple được nhất dạn dĩ và được gửi nên thống trị ngữ

Khi đó câu bị động được viết lại thành:

Quả táo apple được nạp năng lượng bởi tôi.

An hãng apple is eaten by me.

*

Thời (thì) của cồn từ sống câu bị động (Passive voice)phải theo đúng thời của rượu cồn từ sinh hoạt câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động(Passive voice)

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của hễ từ “to be” + Động từ ở dạng phân từ bỏ 2)

Dưới đó là công thức chuyển từ câu dữ thế chủ động (active voice) sang trọng câu tiêu cực (passive voice) tổng quát

*
Công thức gửi từ câu chủ động (active voice) thanh lịch câu bị động (passive voice) chi tiết cho từng thì

Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động(Passive voice)các bàn sinh hoạt theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to + V-infi + O

S + am/is/are going lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đây là cách gửi từ thể dữ thế chủ động sang thể tiêu cực cho 12 dạngthì trong giờ đồng hồ Anh.

Chú ý: Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia rượu cồn từ “to be” theo như đúng dạng thì đó.

Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, cồn từ khổng lồ BE được phân tách ở dạng số nhiều...

Ví dụ về câu bị động và câu chủ động (passive voice)

Weplanteda treein the garden.(Chúng tôi đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

A treewasplantedin the garden (by us).(Một cái cây được trồng ở vào vườn (bởi họ).) lưu lại ý: “By us” tất cả thểbỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là một số loại động từ gồm 2 tân ngữ, ước ao nhấn rất mạnh vào tân ngữ nào người ta gửi tân ngữ đó lên làm chủ ngữ nhưng thông thường chủ ngữ phải chăng của câu bị động(Passive voice) là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ về câu bị động:

Trong câu chủ động này còn có hai tân ngữ là him cùng a book

I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

Lưu ý về nhà từ trong câu thụ động (passive voice)

1.Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc

Những công ty từ (S) này khi chuyển sang câu thụ động (passive voice)

=> chúng được loại bỏ trong câu bị động(Passive voice)

Ví dụ về nhà từ trong câu nhà động:

Someone stole my motorbike last night.

(Ai đó mang trộmxe sản phẩm công nghệ của tôiđêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night.

(Xe lắp thêm của tôiđã bị mang trộmđêm qua.)

2.Nếu là bạn hoặc đồ dùng trực tiếp gây ra hành động thì sử dụng 'by', nhưng gián tiếp khiến ra hành vi thì dùng 'with'

Cách đổi khác câu dữ thế chủ động (active voice) lịch sự câu tiêu cực (passive voice)

*

Ví dụ áp dụng với hễ từ "buy" (mua) đã giúp chúng ta có chiếc nhìn cụ thể về vấn đề chuyển thanh lịch câu bị động

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng khổng lồ + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

Thì lúc này đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì lúc này tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện tại ngừng tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì quá khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá trang bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ dứt tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai ngừng tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước biến đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông(Passive voice)

Bước 1:Xác định tân ngữ vào câu chủ động (Active voice), chuyểntân ngữ thành nhà ngữ câu bị động(Passive voice)

Bước 2:Xác định thì (tense) trong câu dữ thế chủ động rồi hoạt động từ về thể tiêu cực như chỉ dẫn ở trên.

Bước 3:Chuyển đổi nhà ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm“by”phía trước.

Những công ty ngữ không xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ về việc chuyển câu chủ động sang câu bị động:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona lớn his birthday các buổi tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented lớn John's birthday party last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

Phân biệt cách dùng by cùng with vào câu bị động

*

Nếu là người hoặc vật trực tiếp tạo ra hành động thì dùng ‘by’, loại gián tiếp khiến ra hành vi thì dùng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

(Dùng with bởi vì gun chưa phải là công ty từ trực tiếp khiến ra hành động trong câu, nó chỉ loại gián tiếp qua tay người thợ săn)

The rabbit was shot by the hunter.

(Dùng by chính vì hành động phun được tạo ra trực tiếp bởi người săn - hunter)

Lưu ý khi đưa sang câu bị động (Passive voice):

1.Những nội đụng từ (Động từ không yêu mong 1 tân ngữ nào) khôngđược phép đưa sang câu bị động

Ví dụ:My leg hurts.

*

2.Khủ ngữ chịu trách nhiệm chính cho hành vi cũng ko được đưa thành câu bị động(Passive voice)

The UStakes charge

(Nước Mỹ nhấn lãnh trách nhiệm)

Nếu là tín đồ hoặc đồ gia dụng trực tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng by tuy thế nếu là trang bị gián tiếp gây ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Lớn be/to get + P2 hoàn toàn không với nghĩa thụ động mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, tình huống mà công ty ngữ đang chạm mặt phải.

Could you please check my mailboxwhile I am gone.

Hegot lostin the maze of the town yesterday.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boygets dressedvery quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, Iwill be donewhen I finish tightening these bolts.

4. đa số sự biến hóa về thời cùng thể đều nhằm mục tiêu vào rượu cồn từ khổng lồ be, còn phân tự 2 giữ nguyên.

to be made of:Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm đề xuất vật)

Ví dụ: This tableis made ofwood

to be made from:Được làm ra từ (đề cập cho việc vật liệu bị đổi khác khỏi trạng thái lúc đầu để tạo sự vật)

Ví dụ: Paperis made fromwood

to be made out of:Được làm bằng (đề cập cho quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cakewas made out offlour, butter, sugar, eggs & milk.

to be made with:Được có tác dụng với (đề cập mang đến chỉ một trong những nhiều cấu tạo từ chất làm yêu cầu vật)

Ví dụ: This soup tastes good because itwas made witha lot of spices.

5. Rành mạch 2 rượu cồn từ marry với divorce trong 2 thể câu dữ thế chủ động và câu bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì bạn Anh ưa dùng get maried với get divorced vào dạng informal English.

Lulu và Joegot mariedlast week. (informal)

➤ Lulu và Joemarriedlast week. (formal)

After 3 very unhappy years theygot divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years theydovorced. (formal)

Saumarrydivorcelà một tân ngữ thẳng thì không tồn tại giới từ:To mary / divorce smb

Shemarried a builder.

Andrewis going khổng lồ divorce Carola

To be/ get married/ lớn smb(giới tự “to” là bắt buộc)

Shegot married lớn her childhood sweetheart.

Hehas been married to lớn Louisafor 16 years and he still doesn’t understand her.

Dạng đặc biệt quan trọng trong câu bị động(Passive voice)

*

1. Câu Bị động (Passive voice) với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như:

give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), …

Thì ta sẽ có 2 câu bị động(Passive voice)

Ví dụ 1 về câu tiêu cực với cồn từ 2 tân ngữ

I gavehiman apple.(Tôiđã đến anh ấymột trái táo.)

O1 O2

➤ An táo bị cắn was given to lớn him.(Một quả táođã đượctrao mang lại anh ta.)

➤ He was given an táo apple by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

Ví dụ 2:He sendshis relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Câu thụ động (Passive voice) của những động từ tường thuật

Các hễ từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S': nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S' + V' + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V'

People say that he is very rich.→ Heis said to lớn bevery rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'

People say that he is very rich.→It's said thathe is very rich.

Câu nhờ vào vả với những động từhave, get, makecó thể được đổi qua câu bị động(Passive voice) với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động (active voice) là câu dựa vào vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomashasa cup of coffeeboughttby his son.(Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to cutby the hairdresser.(Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her.→ Shallygetsthe kitchencleanedby her husband.(Shally nhờ ông xã dọn giúp bên bếp)

4.Câu dữ thế chủ động (Passive voice) là câu hỏi

- Thể thụ động của câu hỏi Yes/No

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S' + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room?→Isyour roomcleaned(by you)?(Con đang dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S' + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to my desk?→ Can you notebookbe broughtto my desk?(Em có thể mang vở lên nộp mang đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S' + be + V3/-ed + by + O'?

Can you move the chair?→ Can the chairbe moved?(Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S' + been + V3/-ed + by + O'?

Has she done her homework?→Hasher homeworkbeen done(by her)?(Con nhỏ nhắn đã có tác dụng bài tập chấm dứt chưa?)

5. Câu thụ động (Passive voice) với những động từ bỏ chỉ quan lại điểm, ý kiến

Một số đụng từ chỉ quan điểm ý kiến thông dụng là:think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta mang cắp tiền của người mẹ anh ta.)

➤It is thoughtthat he stole his mother’s money.

➤He is thought khổng lồ have stolenhis mother’s money.

6. Câu Bị động (Passive voice) với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai kia đang có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một phần của hành vi hoặc 1 hành vi đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy sẽ đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu cho cuối.

Ví dụ:

-I heard her cry.(Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤Shewas heard lớn cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your penbe putdown. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể bao phủ định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vày not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy sản phẩm này)

Một số lỗithường mắc phải lúc viết câu bịđộng

Trong lúc học câu bị động, các em thường gặp lỗi lúc chuyển đổi câu, viết lại câu trong các trường đúng theo sau:

Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.

Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )

Trong trường hợp này học sinh thường nhầm lẫn và xác định không nên tân ngữ của câu chủ động.

Trong ví dụ này các em sẽ xác định “books borrowed” làm chủ ngữ cho câu bị động

=> Books borrowed must be taken care of from the library. (Passive).

Trong câu này chuyển đổi sai bởi vì “from” là một giới từ nối “books borrowed” và “the library”, theo văn phạm thì “cụm giới từ” thường không tách rời nhau.

Để chuyển đổi đúng, ta phải lấy cụm giới từ “books borrowed from the library” làm chủ ngữ cho câu bị động.

Ta phải viết: Books borrowed from the library must be taken care of.

Không dùng tân ngữ là một “cụm trạng từ chỉ khu vực chốn” ở câu chủ động để đổi thành chủ ngữ ở câu bị động.

Eg: Jack felled a tree in the garden. ( Active )

Tôi thấy học sinh thường chuyển đổi như sau: A tree in the garden was felled by Jack. ( không nên )

Ta phải đổi: A tree was felled in the garden by Jack. ( Pasive ) – (Đúng)

Chú ý: Cụm trạng từ chỉ nơi chốn luôn luôn phải được đặt liền sát trước By+O ở câu bị động.

Trường hợp câu có đại từ quan hệ:

Đối với thể loại này rất phức tạp, các em thường khó hiểu và ko biết phải làm như thế nào mang đến đúng?

Thường các tài liệu chỉ có đáp án mà không có công thức chuyển đổi, đường chứng minh để dẫn đến kết quả thì lại không có.

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giúp học sinh tìm cách giải như sau:Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday.(Active)Đây là câu chủ động có sử dụng đại từ quan liêu hệ “Which” đóng vai trò làm tân ngữ, chúng ta tiến hành như sau:-Trước hết chúng ta tách câu phức ở bên trên thành hai câu đơn.I’ve just received the letter(a). He sent me the letter yesterday(b).– Đổi nhị câu (a), (b) lịch sự bị động:

The letter has just been received(a). The letter was sent to me yesterday(b).

-Cuối cùng dùng đại từ quan tiền hệ “Which để nối câu (a),(b) thành một câu, ta có đáp án đúng như sau:

The letter which was sent khổng lồ me yesterday has just been received.(Passive)

Cần phân biệt giữa đại từ đóng vai trò tân ngữ và cụm trạng từ chỉ thể cách lúc xác định tân ngữ ở các câu chủ động.

Ở trường hợp này nếu học sinh dịch sai không chính xác thì sẽ xác định tân ngữ của câu chủ động sai.Eg: A machine could vị this much more easily.(Active).( vào ví dụ này, cụm trạng từ chỉ thể cách “this”: việc này, điều này,…..). Ta có đáp án đúng: This could be done much more easily by a machine. (Passive)Trái lại, học sinh thường xác định tân ngữ ở câu chủ động không đúng bắt buộc các em thường chuyển là: This much more easily could be done by a machine.

Cần đặt đúng vị trí các trạng từ ở câu bị động:Phần này lúc làm bài các em thường lúng túng không biết đặt ở đâu, đặt vòa vị trí nào đến đúng?Vị trí các trạng từ thường được đặt như sau:– Trạng từ chỉ sự hoạt động thường được đặt giữa Be + P2.– Trạng từ chỉ khu vực chốn thường được đặt trước By + O.– Trạng từ chỉ thời gian thường được sau By + O.Eg 1:They often clean the classroom in the morning.(Active)The classroom is often cleaned in the early morning. (Passive – đúng)Có trường hợp một số học sinh ko nắm được quy tắc bên trên sẽ làm:The classroom is cleaned often in the early morning. (Passive – sai)Eg 2:Miss Hoa is building this restaurant in the park. (Active)This restaurant is being built in the park by Miss Hoa. (Passive – đúng)Adv of placeMột số học sinh vì ko nắm được quy tắc bên trên đã đặt trạng từ không đúng vị trí:This restaurant is being built by Miss Hoa in the Park.(Passive – sai)Tương tự quy tắc trên đối với trạng từ chỉ thời gian.

Khi chủ ngữ của câu chủ động là: Noone, Nobody,…– lúc đổi sang bị động ta phải dùng thể phủ định.Eg: Noone swept this street last week. (Active)This street wasn’t swept last week. (Passive – đúng)Học sinh ko hiểu cách dùng Noone, Nobody (mặc dù nó dùng với câu khẳng định dẫu vậy diễn tả ý phủ định), các em vẫn chuyển như sau:This street was swept last week. (Passive – sai)Chú ý: khi câu chủ động, chủ ngữ vẫn dùng Noone, Nobody như trên dẫu vậy tân ngữ đứng sau động từ là tiếng “anything” thì đổi sang trọng câu bị động ta phải chuyển “anything” => “nothing”.Eg: Noone can do anything unless the police arrive. (Active) Nothing can be done unless the police arrive. (Passive – đúng)(Nothing dùng vào câu khẳng định)

Cần phân biệt ngữ cảnh để chọn câu bị động:– Đối với một số động từ như: enjoy, advoid, admit, finish, deny + V-ing (Active)/ being + P2.– lúc làm bài tập nếu học sinh không phân biệt ngữ cảnh câu dẫn thì dễ nhầm lúc chọn đáp án, thường chọn sang dạng chủ động.Eg: The children…………..to the zoo.A.were enjoyed taken C. Enjoyed being takenB.were enjoyed taking D. Enjoyed taking( Đáp án C là đúng )

Lưu ý động từ “get” đôi lúc được chũm thế đến động từ “to be” trong câu bị động:Eg: Lots of postmen …………….by dogs.A. Bite B. Bit C. Get bitten D. Bitting

Tránh nhầm lẫn lúc dùng giới từ “by” hoặc “with”:– Đối với dạng bài tập trắc nghiệm về chọn giới từ trong câu bị động, học sinh cần chú ý giới từ “by” dùng để chỉ người tạo ra tác nhân đối với hành động.Eg: A tuy nhiên can be sung ……………….her.A. With B. By C. In D. For( Đáp án B là đúng )– Giới từ “with” đi với từ dùng để chỉ phương tiện, công cụ.Eg: A letter is written ……………….a pen.A. By B. In C. For d. With( Đáp án B là đúng – học sinh thường chọn nhầm đáp án A ).

50 Ví dụ chuyển từ câu dữ thế chủ động sangcâu bài bác tập tiêu cực (Passive Voice)

*

1/ Tom delivers the mail every day

---> the mail is delivered every day by Tom

2/ Fire destroyed that house

----> that house was destroyed by fire

3/ Bob took that book from the desk

----> that book was taken from the desk by Bob

4/ Barbara will eat the cake

----> the cake will be eaten by Barbara

5/ Beth has finished the report

----> the report has been finished by Beth

6/ The police easily captured the thief

----> the thief was easily captured by the police

7/ The students attended the lecture

----> the lecture was attended by the students

8/ The movie disappointed us very much

---> we were disappointed very much by the movie

9/ Mr. John manages the export division

----> the export division is managed by Mr.John

10/ John returned the money last night

---> the money was returned last night by John

11/ The teacher corrects our exercises

---> our exercises are corrected by the teacher

12/ They started a nhảy đầm class last week

---> a dancing class was started last week by them

13/ Mr. Smith saw the accident

---> the accident was seen by Mr.Smith

14/ Somebody has taken my briefcase

---> my briefcase has been taken

15/ The teacher returned our written work to us

---> our written work was returned lớn us by the teacher

16/ She has finished the report by noon

---> the report has been finished by noon by her

17/ The mad dog bit the little boy

---> the little boy was bitten by the mad dog

18/ The police have arrested five suspects

----> five suspects have been arrested by the police

19/ The doctor ordered him khổng lồ take a long rest

----> he was ordered lớn take a long rest by the doctor

20/ Lightning struck the house

---> the house was struck by lightning

21/ They can’t make tea with cold water

--> Tea can't be made with cold water by them

22/ The chef engineer was instructing all the workers of the plant

--> all the workers of the plant were being instructed by the chef engineer

23/ Some body toàn thân has taken some of my books away

--> some of my books have been taken away

24/ They will hold the meeting before May Day

--> the meeting will be held by them before May day

25/ They have lớn repair the engine of the car

--> the engine of the oto has khổng lồ be repaired by them

26/ The boys broke the window và took away some pictures

--> the window was broken and some pictures were taken away by the boys

27/ People spend a lot of money on advertising everyday

--> a lot of money is spent on advertising (by the people) everyday

28/ They may use this room for the classroom

--> this room may be used for the classroom by them

29/ The teacher is going khổng lồ tell a story

--> a story is going lớn be told by the teacher

30/ Mary is cutting the cake with a sharp knife

--> the cake is being cut with a sharp knife by Mary

31/ The children looked at the women with a red hat

--> the women with a red was looked hat by the children

32/ They have provided the victims with food & clothing

--> the victims have been provided with food và clothing (by them)

33/ People speak English in almost every corner of the world

--> english is spoken in almost every corner of the world by the people

34/ You mustn’t use this machine after 5: 30 p.m

--> this machine mustn't be used by you after 5:30 p.m

35/ Luckily for me, they didn’t call my name

--> luckily for me, my name wasn't called by them

36/ After class, one of the students always erases the chalkboard

--> after class, the chalkboard is always erased by one of the students

37/ You must clean the wall before you paint it

--> the wall must be cleaned before you paint it

+) Hoặc tiêu cực cả thì “The wall must be cleaned before it is painted”.

38/ They told the new pupil where to sit

--> the new pupil was told where lớn sit by them

39/ I know that they had told him of the meeting

--> I know that he had been told of the meeting by them

40/ Nobody has ever treated me with such kindness

(Câu tiêu cực ở thì hiện tại hoàn thành)

-->I have been ever treated with such kindness

41/ No one believes his story

(Câu tiêu cực với chủ từ là no one)

-->His story is believed by no one.

42/ A sudden increase in water pressure may break the dam

--->.The dam may be broken by a sudden increase in water.

43/ We must take good care of books borrowed from the library

(Câu tiêu cực với đụng từ take)

----> Books borrowed from the library must be taken good care of

44/ A man I know told me about it

----> I was told about it by a man I know.

45/ We can never find him at home for he is always on the movie

(Câu thụ động ở thì lúc này đơn)

----> He can never be found at home for he is always on the movie.

46/ They use milk for making butter & cheese

(Câu tiêu cực ở thì lúc này đơn)

----> Milk is used for making butter and cheese..

47/ Science và technology have completely changed human life(Câu thụ động ở thì lúc này hoàn thành)

----> Human life has been changed completely by Science & technology.

48/ John used to lớn visit Mr. Cole at weekends(Câu bị động với used to)

----> Mr. Cole used lớn be visited by John at weekends.

49/ Weeds cover the riverbank(Câu thụ động ở thì bây giờ đơn)

----> The riverbank is covered by weeds

50/ Smoke filled the room (Câu bị động ở thì quá khứ đơn)

--->The room was filled by smoke. (ta cần sử dụng "filled with" chứ ko dùng "filled by" trong câu này ^^ )

*Lưu ý:

By + agent luôn luôn đứng cuối câu. Mặc dù khi có xuất hiện thêm advs of time / advs of place thì cần để by + agent trước loại adv đó.

* Những nơi nào xuất hiện 'by them/ people...' trong bài làm thì cần bỏ đi.

* lúc xuất hiện trạng từ chỉ thời gian, xứ sở thì bắt buộc để cuối câu. Đừng cho nó chui vô thân phần đang được bị hễ và phần agent (by....)

Bài tập về câu bị động(Passive voice)

*

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng thể thụ động trong giờ Anh bọn họ đã học tập ở trên. Hiện thời các các bạn cùng làm một số trong những bài tập sau cùng hãy đánh giá lại đáp án bài bác tập đã có tác dụng ở phía dưới nhé! ( lưu giữ ý: ko xem đáp án trước khi làm bài bác tập)

Bài 1: gửi câu sau sang câu bị động(Passive voice)

1. John gets his sister khổng lồ clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: mang đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair).............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type)..................her paper.

3. Wegotour house (paint).................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students(write )................... A composition.

5. Markgothis transcripts (send)................... Khổng lồ the university.

6. Maria is having her hair (cut)......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have theporter (carry)...........................his luggage lớn his car?

Đáp án

Bài 1:

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going khổng lồ have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her oto washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. To type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Bài 3: Chuyển các câu sau quý phái câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother.She lends her friend his new dress.He left his relatives seven million dollars.The cửa hàng manager handed these gifts khổng lồ the customer.The board of directors awarded the first prize lớn the outstanding employee.Has she sent the christmas cards to lớn her family?We gave Anna some apples & some rose flowers.My father moved the fridge lớn the second floor.My mother bought some cups of coffee khổng lồ the visitors in the kitchen.The manager didn’t take the cảnh báo to the assistant.

Bài 4: phân tách dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic.John got David (type) ……………… his paper.We got our house (paint) ……………… last month.Dr James is having the students (write ) ………………. A compositionLaura got her transcripts (send) ………………. Lớn the university.Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow.Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage to her car?

Đáp án:

Bài 3:

This air ticket was ordered for Emma’s mother.Her new dress are lent lớn her friends (by her).Seven million dollars was left to lớn his relatives (by him).These gifts were handed to the customer (by the cửa hàng manager).The first prize was awarded lớn the outstanding (by the board of directors).Have the christmas cards been sent to her family?Ann was given some apples và some rose flowers (by us).The fridge was moved to the second floor (by my father).Some cups of coffee were brought to lớn the visitors in the kitchen (by my mother).The note wasn’t taken khổng lồ the assistant (by the manager).

Bài 4:

repairedto typepaintedwritesentcutcarry

Bài Tập nâng cao về câu tiêu cực - Khuyên sử dụng cho sĩ tử IELTS

*

Exercise 1: Chuyển những câu sau lịch sự câu bị động.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends send these postcards to lớn us.

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

5. She showed her ticket lớn the airline agent.

6. Jim baked this cake yesterday.

7. They are going to buy a new apartment next year.

8. The shop assistant handed these boxes to the customer.

9. The board awarded the first prize lớn the reporter.

10. Have you sent the Christmas cards to lớn your family?

11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

12. Tom will give Anna a ride to school tomorrow.

13. They keep this room tidy all the time.

14. We gave Ann some bananas và some flowers.

15. They moved the fridge into the living room.

Exercise 2: gửi các thắc mắc sau sang câu bị động.

1. When will you vị the work?

2. How are you going to deal with this problem?

3. How bởi vì you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Exercise 3: mang đến dạng đúng của các động từ tiếp sau đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động) để tạo ra thành một bài bác IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

*

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, & the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

Xem thêm: Cho Các Đặc Điểm Sau Không Có Màng Nhân (2) Không Có Nhiều Loại Bào

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the đầu vào of raw materials và ending with bags of the finished product. To lớn produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone và clay (4-crush)____________ to khung a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, & cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand & water. To be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer. ĐÁP ÁN

Exercise 1

1. This dish is brought to me by the waiter.

2. These postcards are sent khổng lồ us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown lớn the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going lớn be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant. HoặcThe boxes were handed lớn customer by the siêu thị assistant.

9. The first prize was awarded lớn the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent lớn your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride lớn school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas & some flowers by us.

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

1. When will the work be done?

2. How is this problem going lớn be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Exercise 3

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG cùng CHỦ ĐỘNG

I.Chuyển các câu sau sang câu bị động

1. Mary types letters in the office.

2. His father will help you tomorrow.

3. Science and technology have completely changed human life.

4. Peter broke this bottle.

5. They are learning English in the room.

6. Nothing can change my mind.

7. No one had told me about it.

8. I don’t know her telephone number

9. My students will bring the children home.

10. They sent me a present last week.

11. She gave us more information.

12. The chief engineer was instructing all the workers of the plan.

13. They can’t make tea with cold water.

14. Somebody has taken some of my books away.

15. They will hold the meeting before May Day.

16. They have khổng lồ repair the engine of the car.

17. The boys broke the window và took away some pictures.

18. People spend a lot of money on advertising every day.

19. Teacher is going khổng lồ tell a story.

20. Mary is cutting a cake with a sharp knife.

21. The children looked at the woman with a red hat.

22. They have provided the victims with food & clothing.

23. People speak English in almost every corner of the world.

24. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

25. After class, one of the students always erases the chalk board.

II. Chuyển thắc mắc dạng hòn đảo Có /Không TỪ CHỦ ĐỘNGsang câu bị động

26. Bởi vì they teach English here?

27. Will you invite her khổng lồ your wedding party?

28. Has Tom finished the work?

29. Did the teacher give some exercises?

30. Have they changed the window of the laboratory?

31. Is she going to lớn write a poem?

32. Is she making big cakes for the party?

33. Are the police making inquires about the thief?

34. Must we finish the demo before ten?

35. Will buses bring the children home?

36. Have you finished your homework?

III. ĐỔI các câu hỏi ban đầu bằng từ bỏ hỏi “H/WH” sau từ chủ độngsang câu bị động

37. Why didn’t they help him?

38. How many games has the team played?

39. Where bởi people speak English?

40. Who are they keeping in the kitchen?

41. How can they open this safe?

42. What books are people reading this year?

43. How did the police find the lost man?

44. Who look after the children for you?

45. How long have they waited for the doctor?

46. What time can the boys hand in their papers?

47. Who lend you this book?

48. How many marks does the teacher give you?

IV. Đổi các câu gồm 2 tân ngữ sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

49. They paid me a lot of money to bởi vì the job.

50. The teacher gave each of us two exercise books.

51. Someone will tell him that news.

52. They have sent enough money to lớn those poor boys.

53. They have given the women in most countries in the world the right lớn vote.

V. Đổi những câu với cồn từ trần thuật sau từ chủ động sang câu bị động

54. They think that he has died a natural death.

55. Some people believe that 13 is an unlucky number.

56. They say that John is the brightest student in class.

57. They reported that the President had suffered a heart attack.

58. I knew that they had told him of the meeting.

59. They declared that she won the competition.

60. They rumored the man was still living.

61. People think that Jack London’s life & writing’s represent the American love of adventure.

62. They reported that the troops were coming.

63. People believed that the earth stood still.

VI. Chuyển những câu với cồn từ chỉ nhận thức sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

64. I have heard her sing this song several times.

65. People saw him steal your car.

66. The teacher is watching the work.

67. He won’t let you bởi vì that silly thing again.

68. People don’t make the children work hard.

69. They made him work all day.

70. The detective saw the woman putting the jewelry in her bag.

71. The terrorists made the hostages lie down.

72. Police advise drivers to use an alternative route.

73. She helps me to bởi vì all these difficult exercises.

VII. Mang đến dạng đúng của động từ trong ngoặc (chủ hễ hay bị động)

74. Toshico had her oto (repair)by a mechanic.

75. Ellen got Marvin (type)her paper.

76. We got our house (paint)last week.

77. Dr Byrd is having the students (write )a composition.

78. Mark got his transcripts (send)to the university.

79. Maria is having her hair (cut)tomorrow.

80. Will Mr. Brown have the porter (carry)his luggage lớn his car?

Đáp án 81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG và CHỦ ĐỘNG

I.câu dữ thế chủ động và câu bị động

1. Letters are typed in the office by Mary.

2. You’ll be helped by his father tomorrow.

3. The human life has completely been changed with science and technology.

4. This bottle was broken by Peter.

5. English is being learnt in the room.

6. My mind can’t be changed.

7. I hadn’t been told about it.

8. Her telephone number isn’t known.

9. The children will be brought home by my students.

10. I was sent a present last week.

11. We were given more information.

12. All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer.

13. Tea can’t be made with cold water.

14. Some of my books have been taken away.

15. The meeting will be held before May Day.

16. The engine of the car has to be repaired.

17. The window was broken and some pictures were taken away by the boys.

18. A lot of money is spent on advertising every day.

19. A story is going khổng lồ be told by teacher.

20. A cake is being cut with a sharp knife by Mary.

21. The woman with a red hat was looked at by the children.

22. The victims have been provided with food and clothing.

23. English is spoken in almost every corner of the world.

24. This machine mustn’t be used after 5:30 p.m.

25. After class, the chalk board is always erased by one of the students.

II.câu dữ thế chủ động và câu bị động

26. Is English taught here?

27. Will she be invited khổng lồ your wedding party?

28. Has the work been finished by Tom?

29. Were some exercises given by the teacher?

30. Has the window of the laboratory been changed?

31. Is a poem going khổng lồ be written?

32. Are big cakes being made for the party?

33. Are inquires about the thief being made by the police?

34. Must the demo be finished before ten?

35. Will the children be brought home with buses?

36. Has your homework been finished?

III.câu dữ thế chủ động và câu bị động

37. Why wasn’t he helped?

38. How many games have been played by the team?

39. Where is English spoken?

40. Who are being kept in the kitchen?

41. How can this be opened safe?

42. What books are being read this year?

43. How was the lost man found by the police?

44. By whom are the children looked after for you?

45. How long has the doctor been waited for?

46. What time can their papers be handed in by the boys?

47. By whom is this book lent?

48. How many marks are given to lớn you by the teacher?

IV.câu dữ thế chủ động và câu bị động

49. I was paid a lot of money to vày the job.

50. Each of us was given two exercise books by the teacher.

51. He will be told that news.

52. Those poor boys have been sent enough money.

53. The women in most countries in the world have been given the right to vote.

V.câu chủ động và câu bị động

54. He is thought to have died a natural death.

55. 13 is believed lớn be an unlucky number.

56. John is said to be the brightest student in class.

57. The President was reported lớn have suffered a heart attack.

58. They were known to have told him of the meeting.

59. She was declared to lớn win the competition.

60. The man was rumored khổng lồ be still living.

61. Jack London’s life & writing is thought to lớn represent the American love of adventure.

62. The troops were reported to be coming.

63. The earth was believed lớn stand still.

VI.câu dữ thế chủ động và câu bị động

64. She has been heard khổng lồ sing this tuy nhiên several times.

65. He was seen lớn steal your car.

66. The work is being watched by the teacher.

67. You won’t be let to vày that silly thing again.

68. The children are made khổng lồ work hard.

69. He was made to lớn work all day.

70. The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective.

71. The hostages were made to lớn lie down by the terrorists.

72. Drivers are advised khổng lồ use an alternative route by police.

Xem thêm: Giá Trị Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, Tuyên Ngôn Độc Lập

73. I am helped to do all these difficult exercises.

VII.câu dữ thế chủ động và câu bị động

74. Repaired

75. Lớn type

76. Painted

77. Write

78. Sent

79. Cut

80. Carry

Trên phía trên là toàn bộ kiến thức về câu dữ thế chủ động và câu bị động!Cảm ơn quý vĩ vẫn đón đọc!