Bài Tập Chuyển Câu Trực Tiếp Sang Gián Tiếp

     

công thức ứng dụng cụ thể và bài tập câu thẳng – gián tiếp bên dưới đây sẽ giúp đỡ bạn học tập tập xuất sắc hơn và dễ dãi ghi lưu giữ nhất.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

Câu trực tiếp và câu gián tiếp là một trong những phần ngữ pháp căn phiên bản rất đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh và xuất hiện thêm nhiều trong đề thi. Vậy Câu thẳng – gián tiếp tốt là gì? phương pháp làm bài tập dạng câu trực tiếp – gián tiếp như vậy nào? Hãy cùngdannguyenpiano.com.vngiải đáp câu hỏicâu trực tiếp-gián tiếp trong giờ Anh là gì cách vận dụng vào bài bác tập nạm thểsao mang đến linh hoạt nhé!

Khái niệm – phương pháp câu trực tiếp/ con gián tiếp


*
Cách gửi câu trực tiếp sang gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpsang gián tiếpthì bạn chỉ việc ghép văn bản tường thuật vào vùng phía đằng sau câu nói, lùi thì của hễ từ xuống 1 cấp cho quá khứ, đại từ bỏ sẽ biến đổi linh hoạt.

Thay đổi thời hạn và địa điểm

Thời gian và địa điểm thường phải biến đổi khi gửi từ câu thẳng sang con gián tiếp.

Cụm tự trong tiếng nói trực tiếp (Phrase in direct speech)Tương đương trong câu gián tiếp (Equivalent in reported speech)
todaythat day
“I saw himtoday“, she said.She said that she had seen himthat day.
yesterdaythe day before
“I saw himyesterday“, she said.She said that she had seen himthe day before.
The day before yesterdaytwo days before
“I met herthe day before yesterday“, he said.He said that he had met hertwo days before.
Tomorrowthe next/following day
“I’ll see youtomorrow“, he saidHe said that he would see methe next day.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
“We’ll comethe day after tomorrow“, they said.They said that they would comein two days’ time/ two days later.
Next week/month/yearthe following week/month/year
“I have an appointmentnext week“, she said.She said that she had an appointmentthe following week.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
“I was on holidaylast week“, he told us.He told us that he had been on holidaythe previous week.
agobefore
“I saw hera week ago,” he said.He said he had seen hera week before.
this (for time)that
“I’m getting a new carthis week“, she said.She said she was getting a new carthat week.
this/that (adjectives)the
“Do you likethis shirt?” he askedHe asked if I likedthe shirt.
herethere
He said, “I livehere“.He told me he livedthere.
Các câu đổi khác thời gian và địa điểm

Lưu ý: đại tự nhân xưng biến đổi thành số ít hoặc số các của ngôi sản phẩm ba, ngoại trừ khi người nói trần thuật bằng ngôn ngữ của họ:

He said: “I like your new car.” = He told her that he liked her new car.I said: “I’m going to lớn my friend’s house.” = I said that I was going to lớn my friend’s house.

Thay đổi thì(tense) khi sử dụng câu con gián tiếp:

Nếu động từ trần thuật (reporting verb) của câu sống thì quá khứ thì yêu cầu lùi động từ chủ yếu về thừa khứ một bậc khi đưa từ tiếng nói trực tiếp (direct speech) sang tiếng nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Simple presentSimple past
“I alwaysdrinkcoffee”, she saidShe said that she alwaysdrankcoffee.
Present continuousPast continuous
“Iam readinga book”, he explained.He explained that hewas readinga book
Simple pastPast perfect
“Billarrivedon Saturday”, he said.

Xem thêm: English 12 - Soạn Anh 12 Unit 4: A

He said that Billhad arrivedon Saturday.
Present perfectPast perfect
“Ihave beento Spain”, he told me.He told me that hehad beento Spain.
Past perfectPast perfect
“Ihad just turned outthe light,” he explained.He explained that hehad just turned outthe light.
Present perfect continuousPast perfect continuous
They complained, “Wehave been waitingfor hours”.They complained that theyhad been waitingfor hours.
Past continuousPast perfect continuous
“Wewere livingin Paris”, they told me.They told me that theyhad been livingin Paris.
FuturePresent conditional
“Iwill bein Geneva on Monday”, he said.He said that hewould bein Geneva on Monday.
Future continuousConditional continuous
She said, “I’ll be usingthe car next Friday”.She said that shewould be usingthe oto next Friday.
Thay đổi thì(tense) khi sử dụng câu gián tiếp

*Lưu ý: bạn không cần thay đổi thì nếu cồn từ tường thuật ở bây giờ hoặc ví như tuyên bố ban đầu là về một điều nào đó vẫn đúng, ví dụ:

He sayshe has missedthe train buthe’ll catchthe next one.

We explained thatit isvery difficult lớn find our house.

Những hễ từ khuyết thiếu này không đổi khác trong lời nói gián tiếp:might, could, would, should, ought to:

We explained, “Itcouldbe difficult to find our house.” = We explained that itcouldbe difficult to lớn find our house.

She said, “Imightbring a friend to the party.” = She said that shemightbring a friend lớn the party.

Biến thay đổi đại từ bỏ và những từ hạn định theo bảng sau:
Câu trực tiếp Câu loại gián tiếp
Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại tự sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại tự sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại tự chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those
Biến thay đổi đại trường đoản cú và các từ hạn định

Dạng thắc mắc câu con gián tiếp

Trật từ từ

Thông thường thứ tự tự được thực hiện trong các thắc mắc được tường thuật, đó là chủ trường đoản cú đứng trước cồn từ cùng không quan trọng phải sử dụng ‘do’ hoặc ‘did’:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Where does Peter live?”She asked him where Peter lived.
“Where are you going?”She asked where I was going.
“Why is she crying?”He asked why she was crying.
Yes / no questions:

Loại câu hỏi này được chuyển sang dạng được tường thuật bằng cách sử dụng ‘ask’ + ‘if / whether’ + mệnh đề:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Do you speak English?”He asked me if I spoke English.
“Are you British or American?”He asked me whether I was British or American.
“Is it raining?”She asked if it was raining.
“Have you got a computer?”He wanted lớn know whether I had a computer.
“Can you type?”She asked if I could type.
“Did you come by train?”He enquired whether I had come by train.

Xem thêm: 355+ Những Câu Nói Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Và Cực Kì Ý Nghĩa

“Have you been lớn Bristol before?”She asked if I had been khổng lồ Bristol before.