Bài tập axit photphoric và muối photphat

     

Tổng hợp Lý thuyết, bài tập về axit photphoric và muối photphat. Hướng dẫn biện pháp giải bài bác tập về axit photphoric và muối photphat hay nhất.

Bạn đang xem: Bài tập axit photphoric và muối photphat

I. Axit photphoric

1. đặc thù vật lý

Axit photphoric là chất tinh thể, trong suốt, không màu, khôn xiết háo nước, tan tốt trong nước.

*

2. đặc điểm hóa học

a. Là axit trung bình

- Trong hỗn hợp H3PO4 phân li thuận nghịch theo 3 nấc:

H3PO4 ↔ H+ + H2PO4-

H2PO4- ↔ H+ + HPO42-

HPO42- ↔ H+ + PO43-

- làm quỳ tím đưa thành color đỏ.

- tác dụng với oxit bazơ → muối + H2O

2H3PO4 + 3Na2O → 2Na3PO4 + 3H2O

- tác dụng với bazơ → muối + H2O (tùy theo tỉ lệ phản ứng hoàn toàn có thể tạo thành những muối khác nhau).

KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

- tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H2 → muối + H2

2H3PO4 + 3Mg → Mg3(PO4)2 + 3H2

- tính năng với muối → muối new + axit new

H3PO4 + 3AgNO3 → 3HNO3 + Ag3PO4

b. Tính lão hóa - khử

vào H3PO4, phường có mức oxi hóa +5 là nút oxi hóa tối đa nhưng H3PO4 không có tính oxi hóa như HNO3 vì nguyên tử p có buôn bán kính lớn hơn so với bán kính của N → mật độ điện dương trên phường nhỏ → khả năng dìm e kém.

c. Những phản ứng do tác dụng của nhiệt

2H3PO4 → H4P2O7 + H2O (200 – 2500C)

Axit điphotphoric

H4P2O7 → 2HPO3 + H2O (400 – 5000C)

Axit metaphotphoric

Chú ý: Axit photphorơ H3PO3 là axit 2 lần axit.

 3. Điều chế 

a. Trong phòng thí nghiệm

axit photphoric được điều chế bằng cách dùng HNO3 sệt oxi hóa photpho:

*

b. Trong công nghiệp

điều chế tự quặng photphorit hoặc quặng apatit cùng axit H2SO4:

*

Để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết cùng nồng chiều cao hơn, tín đồ ta đốt cháy photpho sẽ được P2O5, rồi cho P2O5 tác dụng với nước.

*

4. Ứng dụng

Một lượng bự axit photphoric tiếp tế ra được dùng làm điều chế những muối photphat với để sản xuẩt phân lân.

II. Muối photphat là muối bột của axit photphoric.


1. Khái niệm và đặc thù vật lí

Axit photphoric tạo nên ba một số loại muối: muối hạt photphat trung hòa - nhân chính và hai muối photphat axit.

Xem thêm: Cơ Thể Tôm Sông Có Cấu Tạo Cơ Thể Gồm Mấy Phần ? Câu 1 : Cơ Thể Tôm Sông Chia Làm Mấy Phần

toàn bộ các muối bột đihiđrophotphat phần nhiều tan trong nước.

2. đặc thù hóa học

những muối hiđrophotphat cùng photphat trung hòa - nhân chính chỉ có muối natri, kali, amoni là dễ dàng tan, còn muối của các kim một số loại khác phần đa không tung hoặc không nhiều tan vào nước.

Các muối bột photphat rã bị thủy phân cho môi trường thiên nhiên kiềm:

PO43- + H2O ⇔ HPO42- + OH-

Nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat là bội nghĩa nitrat.

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 ↓ (màu vàng)

III. Những dạng bài tập về axit photphoric với muối photphat

Dạng 1​: triết lý về axit phophoric và muối photphat* Một số lưu ý cần nhớ:

- Axit photphoric: + Là chất rắn sống dạng tinh thể vào suốt, ko màu, rã vô hạn trong nước+ diễn tả tính axit khi tham gia phản ứng hóa học+ người ta pha chế H3​PO4​ bằng phương pháp cho P tác dụng với HNO3​ (trong PTN) hoặc cho H2​SO4​ đặc chức năng với quặng phophorit hoặc quặng apatit (trong CN)- muối bột photphat: + Tính tan: toàn bộ các muối bột dihidrophotphat đầy đủ tan vào nước. Những muối hidrophotphat, photphat phần đa không rã hoặc ít tan nội địa trừ muối bột natri, kali cùng amoni+ nhận ra ion photphat bởi thuốc demo là bạc nitrat3Ag+​ + PO4​3-​ → Ag3​PO4​ ↓ (màu vàng)

Ví dụ : Thuốc test để nhận thấy các hỗn hợp : HCl, NaCl, Na3​PO4​, H3​PO4​ làA. BaCl2​ và quỳ tím.B. AgNO3​ và quỳ tím.C. H2​SO4​ và quỳ tím.D. Quỳ tím.Hướng dẫn giải chi tiết:Dùng dung dịch AgNO3​ và quỳ tím

 HClNaClNa3​PO4​H3​PO4​
Quỳ tímChuyển đỏKhông thay đổi màuChuyển xanhChuyển đỏ
Dung dịch AgNO3​↓ trắng  ↓ vàng

Đáp án B

Dạng 2​: việc H3​PO4​ tác dụng với hỗn hợp kiềm* Một số xem xét cần nhớ:

Khi đến H3​PO4​ vào hỗn hợp kiềm, ta bao gồm phương trình ion:H3​PO4​ + OH- ​→ H2​PO4​-​ + H2​OH3​PO4​ + 2OH-​ → HPO4​2-​ + 2H2​OH3​PO4​ + 3OH-​ → PO4​3-​ + 3 H2​O ta phải xét giá trị T = n OH-​ / n H3​PO4​.Các ngôi trường hợp rất có thể xảy ra là:

Giá trị của T

Chất thu được sau phản bội ứng

T = 1

H2​PO4​-​

T = 2

HPO4​2-​

T = 3

PO4​3-​

T 2​PO4​-​và H3​PO4​ dư

T > 3

PO4​3-​ và NaOH dư

1 2​PO4​-​và HPO4​2-​

2 4​3-​và HPO4​2-​

Ví dụ : Cho 200 ml dung dịch H3​PO4​ 0,3M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2​ 0,16M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng muối tất cả phân tử khối bé thêm hơn làHướng dẫn giải đưa ra tiết:

*

Ta thấy 2 BT nguyên tố P:

*

Từ (1) cùng (2) => x = 0,02 mol; y = 0,04 molTa có:

*

Dạng 3​: câu hỏi về pha trộn axit photphoricVí dụ : Từ quặng photphorit, rất có thể điều chế axit photphoric theo sơ đồ sau :

*

Biết công suất chung của quá trình là 90%. Để điều chế được 1 tấn dung dịch H3​PO4​ 49%, cần trọng lượng quặng photphorit cất 73% Ca3​(PO4​)2​ làHướng dẫn giải bỏ ra tiết:mH3PO4​ = 1.49 / 100 = 0,49 tấnCa3​(PO4​)2​ → 2H3​PO4​310 1960,775 tấn ← 0,49 tấn=> mCa3(PO4)2 thực tiễn dùng​ = 0,775.100 / 90 = 31/36 tấn=> mquặng​ = 31/36.100/73 = 1,18 tấn

IV. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 53 SGK hóa học 11): 

Viết phương trình hoá học dạng phân tử với dạng ion rút gọn gàng của làm phản ứng thân axit photphoric với lượng dư của:

a. BaO ; b. Ca(OH)2 ; c. K2CO3

Hướng dẫn giải:

Các hóa học lấy dư buộc phải muối tạo nên là muối trung hoà:

a. 2H3PO4 + 3BaO → Ba3(PO4)2 + 3H2O

Phương trình phân tử trùng với phương trình ion thu gọn

b. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

2H3PO4 + 3Ca2+ + 6OH– → Ca3(PO4)2 + 6H2O

c. 2H3PO4 + 3K2CO3 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2↑

2H3PO4 + 3CO32- → 2PO43- + 3H2O + CO2↑

Bài 2 (trang 53 SGK chất hóa học 11): 

Nêu phần lớn điểm kiểu như nhau và khác nhau về đặc thù hoá học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra phần nhiều phản ứng hoá học nhằm minh hoạ?

Hướng dẫn giải:

– Những tính chất chung: Đều có tính axit

+ đưa màu hóa học chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành color hồng

+ công dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố gồm số oxi hoá cao nhất):

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

+ công dụng với một vài muối của axit yếu đuối và không tồn tại tính khử:

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

2H3PO4 + 3Na2SO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3SO2↑

– Những đặc thù khác nhau:

HNO3

H3PO4

– Axit HNO3 là axit mạnh

HNO3 → H+ + NO3–

 

 

– Axit HNO3 có tính oxi hoá mạnh

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

 

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Axit H3PO4 là một triaxit trung bình

H3PO4 ⇆ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

– Axit H3PO4 không tất cả tính oxi hoá.

3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2

S + H3PO4 → không phản ứng

3FeO +2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O

Bài 3 (trang 54 SGK hóa học 11): 

Phương trình năng lượng điện li tổng số của H3PO4 trong hỗn hợp là:

H3PO4 ⇆ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân đối trên di chuyển theo chiều thuận.

B. Thăng bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị dịch chuyển.

D. Mật độ PO43- tăng lên.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm (Ngắn Nhất), Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm

Khi thêm HCl vào có tác dụng tăng độ đậm đặc H+ trong dung dịch. Theo nguyên lí vận động và di chuyển cân bằng, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ H+

⇒ Cân bằng chuyển dời theo chiều nghịch.

Bài 4 (trang 54 SGK hóa học 11): 

a) Lập những phương trình hóa học sau đây:

a. H3PO4 + K2HPO4 →

1 mol 1mol

b. H3PO4 + NaOH →

1 mol 1mol

c. H3PO4 + Ca(OH)2 →

2mol 1mol

d. H3PO4 + Ca(OH)2 →

2mol 3mol

Hướng dẫn giải:

a. H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

b. H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

c. 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

d. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

Bài 5 (trang 54 SGK chất hóa học 11): 

Để thu được muối hạt photphat trung hoà, phải lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M cho công dụng với 50,0ml H3PO4 0,50M?