BÀI 81 TRANG 33 SGK TOÁN 8 TẬP 1

     

- Phân tích những đa thức nghỉ ngơi vế trái thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, để nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& 2 over 3xleft( x^2 - 4 ight) = 0 cr & 2 over 3xleft( x^2 - 2^2 ight) = 0 cr & 2 over 3xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0 cr )

(Rightarrow dfrac23x = 0) hoặc (x-2=0) hoặc (x+2=0)

+) cùng với (dfrac23x = 0Rightarrow x=0)

+) cùng với (x-2=0 Rightarrow x=2)

+) với (x+2=0 Rightarrow x=-2)

Vậy (x = 0,;x = - 2,;x = 2)


LG b.

(left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0) ;

Phương pháp giải:

- Phân tích những đa thức ở vế trái thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức, để nhân tử chung.

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0)

( left( x + 2 ight)left< left( x + 2 ight) - left( x - 2 ight) ight> = 0)

( left( x + 2 ight)left( x + 2 - x + 2 ight) = 0)

(left( x + 2 ight).4 = 0)

( Rightarrow x + 2 = 0)

( x = - 2)

Vậy (x=-2) 


LG c.

Xem thêm: Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 69, 70 Sgk Toán Lớp 4 Bài 3 Trang 70 Sgk Toán 4

(x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0) .

Phương pháp giải:

- Phân tích các đa thức sống vế trái thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung.

Xem thêm: Bài 4 Trang 13 Sgk Sinh 9 : Bài Tập 4 Trang 13, Bài 4 Trang 13 Sgk Sinh 9

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0)

(xleft( 1 + 2sqrt 2 x + 2x^2 ight) = 0)

(xleft< 1^2 + 2.1.sqrt 2 x + left( sqrt 2 x ight)^2 ight> = 0)

( xleft( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0)

( Rightarrow x = 0 ) hoặc (left( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0)

( Rightarrow x = 0 ) hoặc (1 + sqrt 2 x = 0 )

Với (1 + sqrt 2 x = 0 Rightarrow sqrt 2 x =-1 )( Rightarrow x = dfrac - 1sqrt 2 )

Vậy (x = 0,; x = dfrac - 1sqrt 2 )

dannguyenpiano.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 164 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp dannguyenpiano.com.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng dannguyenpiano.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dannguyenpiano.com.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.