Bài 6 Trang 58 Sgk Lý 11

     

Trong mạch điện bao gồm sơ trang bị như Hình 10.7, nhì pin gồm cùng suất năng lượng điện động ξ = 1,5 V và năng lượng điện trở trong r = 1 Ω

Hai bóng đèn giống nhau cùng số ghi bên trên đèn là 3V – 0,75 W. đến rằng điện trở của các đèn không cố đổi theo nhiệt độ.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 58 sgk lý 11

*

a) những đèn gồm sáng thông thường không ? do sao ?

b) Tính hiệu suất của cỗ nguồn.

c) Tính hiệu điện rứa giữa hai cực của từng pin.

d) nếu tháo giảm một đèn điện thì đèn còn lại có năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng là bao nhiêu ?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Sử dụng lí thuyết về của mạch điện mắc tuy vậy song.

Xem thêm: Bố Cục Của Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Phần Tác Phẩm, Soạn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

- Sử dụng công thức tính suất điện động và điện trở của bộ nguồn mắc nối tiếp.

- Sử dụng hệ thức của định luật Ôm đối với toàn mạch.


Lời giải chi tiết

a) trường đoản cú các thông số kỹ thuật của nhẵn đèn, ta suy ra: Hiệu điện cầm cố định mức bên trên đèn (U_đm=3V) và hiệu suất định nút của đèn (P_đm=0,75W)

=> Điện trở của từng bóng thường là: (R_1=R_2=R_đ = displaystyleU_đm^2 over P_đm = 3^2 over 0,75 = 12Omega )

Hai đèn mắc tuy nhiên song=> năng lượng điện trở tương đương: (dfrac1R_N=dfrac1R_1+dfrac1R_2)

=> Điện trở tương tự của mạch bên cạnh là: (R_N = displaystyleR_1R_2 over R_1 + R_2 = 12.12 over 12 + 12 = 6Omega )

+ Hai điện áp nguồn mắc tiếp nối nhau, ta có:

+ Cường độ dòng điện vào mạch bao gồm là:

(I = displaystylexi _b over R_N + r_b = 2xi over R_N + 2r = 2.1,5 over 6 + 2.1 = 0,375A)

+ Hiệu điện thay đặt vào nhì đầu từng đèn là: (U_đ = U_N = I.R_N = 0,375.6 = 2,25V)

+ Hiệu điện thế định mức của đèn là (U_đm=3V)

Do (U_đ=> các đèn sáng dưới mức bình thường.

Xem thêm: Địa Lí 11 Bài 7: Liên Minh Châu Âu Eu Địa 11 Bài 7: Liên Minh Châu Âu

(H = displaystyleU_N over xi _b.100\% = U_N over 2xi .100\% = 2,25 over 2.1,5.100\% = 75\% )

c) Hiệu điện cố gắng giữa hai cực của mỗi pin là: (U_1=U_2=xi_1 - I.r_1=1,5-0,375.1=1,125V)

d) nếu như tháo bớt một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài là (R_1=12Omega)

Dòng điện chạy qua mạch lúc đó là: 

(I" = displaystylexi _b over R_1 + r_b = 2xi over R_1 + 2r = 2.1,5 over 12 + 2.1 = 0,214A)

=> Công suất tiêu thụ của đèn: (P_d = I"^2R_1 = 0,214^2.12 = 0,55W).