Bài 165 trang 65 sgk toán 6 tập 2

     

Một fan gửi máu kiệm(2) triệu vnd tính ra hàng tháng được lãi (11, 200đ). Hỏi bạn ấy sẽ gửi tiết kiệm ngân sách với lãi suất bao nhiêu xác suất một tháng?
Bạn đang xem: Bài 165 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn tra cứu tỉ số xác suất của nhì số (a)và (b)ta lấy(a)nhân với(100)rồi chia cho(b)và viết kí hiệu(\%)vào kết quả:(dfraca . 100b \%.)

Bài giải:

Người đó đã gửi tiết kiệm với lãi suất là:

(dfrac11 , 200 . 1002 , 000, 000\% = 0,56\%)

Vậy lãi suất một tháng là(0,56\%)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6 khác • Giải bài xích 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho phân... • Giải bài 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{7... • Giải bài xích 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài xích 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 so sánh hai phân số:(a) ,,... • Giải bài xích 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các phân số sau đây... • Giải bài 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tra cứu phân... • Giải bài xích 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị của biểu... • Giải bài xích 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một cửa hàng... • Giải bài 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 lúc trả tiền mua một... • Giải bài 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một tín đồ gửi tiết... • Giải bài 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 học kì I số học sinh... • Giải bài 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em lập...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Có Mấy Cách Đo Đà Trong Nhảy Xa, Thực Hiện Kỹ Thuật Nhảy Xa Chính Xác Nhất

bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6
• Giải bài bác 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Toán Lớp 3 Trang 120 Luyện Tập, Giải Bài Tập Trang 120 Sgk Toán 3

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số