Bài 13 trang 8 sgk toán 8 tập 1

     

((12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81)(Leftrightarrow 48x^2 - 12x - 20x + 5 + 3x - 48x^2 - 7 + 112x = 81)(Leftrightarrow 83x - 2 = 81)(Leftrightarrow 83x = 83)(Rightarrow x = 1)
Bạn đang xem: Bài 13 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Tham khảo lời giải các bài tập rèn luyện (trang 8-9) khác • Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 thực hiện phép... • Giải bài xích 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 chứng tỏ rằng giá... • Giải bài bác 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài xích 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm bố số trường đoản cú nhiên... • Giải bài 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 làm tính...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học - Giải bài xích tập SGK đồ dùng lý 8 •Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở những Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở các Châu lục (tiếp theo) •Địa lý tự nhiên - Phần 2: Địa lý việt nam •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài tập SGK đồ vật lý 8 •Chương 2: bội phản ứng chất hóa học - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 1: tổng quan về khung người người - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Phần 2: Địa lý nước ta - Giải bài tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và đo lường hóa học - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: tải - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Oxi - không khí - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần hoàn - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: hỗn hợp - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: điều đình chất và tích điện - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 8: da - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 9: Thần kinh với giác quan lại - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội huyết - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: chế tác - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8
bài trước bài sau


Xem thêm: 9 Câu Nói Về Con Trai Mới Nhất 2022, Top 14 Kết Quả Tìm Kiếm

Lớp 8
Luyện tập (trang 8-9)
• Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1


Xem thêm: Bí Quyết 'Đi Guốc Trong Bụng' Con Trai, Nhu Cầu Sinh Lý Của Con Trai Khi Yêu Như Thế Nào

Chương 1: Cơ học tập Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở những Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý các châu lục Địa lý thoải mái và tự nhiên Chương 2: Nhiệt học tập Chương 2: bội phản ứng chất hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: bao hàm về khung người người Phần 2: Địa lý nước ta Chương 3: Mol và đo lường và tính toán hóa học tập Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 2: vận tải Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - bầu không khí Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tuần trả Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: thở Chương 6: dung dịch Chương 5: tiêu hóa Chương 6: thảo luận chất và năng lượng Chương 7: bài tiết Chương 8: da Chương 9: Thần kinh với giác quan Chương 10: Nội huyết Chương 11: chế tác