BÀI 1 TRANG 128 HÓA 12

     

Giải bài 1,2,3 trang 128; bài 4,5,6,7,8,9 trang 129 SGK Hóa lớp 12: Nhôm cùng hợp hóa học của nhôm

1. Nhôm

– nằm ở vị trí ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 128 hóa 12

– thông số kỹ thuật electron: 3s23p1.

– tính chất vật lí: mềm, là sắt kẽm kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn sức nóng tốt.

– tính chất hóa học: có tính khử mạnh: Al → Al3+ + 3e.

+ tác dụng với nước.

+ tác dụng với hỗn hợp kiềm.

+ tác dụng với một số oxit kim loại.

– phương thức điều chế: năng lượng điện phân nhôm oxit nóng chảy.

2Al2O3 4Al + 3O2↑

2. Hợp hóa học của nhôm

– Al2O3 là hóa học rắn màu trắng, không tan vào nước, trong tự nhiên và thoải mái tồn trên cả dạng ngậm nước với dạng khan.

– muối nhôm có khá nhiều ứng dụng đặc trưng là phèn chua .

– Al2O3 là oxit lưỡng tính: Al2O3 + 6H+  → 2Al3+ + 3H2O.

Al2O3 + OH– +H2O → 2

– Al(OH)3:

+ Là hiđroxxit lưỡng tính: Al(OH)3 + 3H+ → 2Al3+ + 3H2O.

Al(OH)3 + OH– →

+ Bị nhiệt độ phân hủy: 2 Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O.

3. Ion Al3+ trong dung dịch được nhận biết bằng phương pháp cho dung dịch NaOH vào từ từ cho tới dư:

– Đầu tiên xuất hiện kết tủa: Al3+ + 3OH– → Al(OH)3

– sau đó kết tủa tan dần dần khi dư NaOH: Al(OH)3 + OH– → –.

Gợi ý trả lời các câu hỏi, bài xích tập Hóa 12 bài xích 27 trang 128,129: Nhôm và hợp hóa học của nhôm

Bài 1: Viết phương trình hóa học của những phản ứng tiến hành dãy biến đổi sau:


Quảng cáo


1) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

2) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

Bài 2: Có 2 lọ không ghi nhãn đựng hỗn hợp AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm rứa nào để nhận biết mỗi chất?

Hướng dẫn: Đánh số lọ 2 đựng dung dịch. đem dung dịch sống lọ thứ nhất nhỏ dại dần dần vào lọ sản phẩm công nghệ hai nếu sau một thời gian thấy có kết tủa, kết tủa tăng đột biến thì lọ trước tiên đựng dung dịch AlCl3 còn lọ sản phẩm hai đựng dung dịch NaOH. Ngược lại, giả dụ thấy new đầu kết tủa, tiếp nối kết tủa tan dần thì lọ thứ nhất đựng hỗn hợp NaOH, lọ vật dụng hai đựng dung dịch AlCl3.

Bài 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhôm là 1 trong kim nhiều loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

Xem thêm: Kể Chuyện Sự Tích Lễ Hội Chử Đồng Tử Trang 67 Sgk Tiếng Việt 3 Tập 2

C. Al2O3 + là một trong những oxit trung tính.

D. Al(OH)3 là một hiđroxxit lưỡng tính

Đáp án đúng: D

Bài 4: Trong đầy đủ chất sau, hóa học nào không có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3; B. Al2O3;

C. ZnSO4; D. NaHCO3.

Đáp án đúng: C

Bài 5 trang 129: Cho một lượng tất cả hổn hợp Mg – Al công dụng với dung dịch HCl dư chiếm được 8,96 lít H2. Khía cạnh khác, mang đến lượng các thành phần hỗn hợp như trên chức năng với dung dịch NaOH dư thì nhận được 6,72 lít H2. Những thể tích khí số đông đo sinh hoạt đktc.


Quảng cáo


Tính cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑ (1)

0,3 0,3 (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑ (2)

0,1 0,1 (mol)

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ (3)

0,2 0,3 (mol)

=> mMg = 21.0,1 = 2,4 (gam); mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam).

Bài 6 trang 129: Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành thành được làm khô với nung đến trọng lượng không đổi trọng lượng 2,55 gam. Tính mật độ mol của dung dịch NaOH ban đầu.

Giải bài bác 6: nAlCl3 = 0,1.1 = 0,1 (mol); nAl2O3 = 2,55/102 = 0,025 (mol)

Có hai trường hợp:

a) NaOH thiếu.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl (1)

0,05.3 0,05 (mol)

2Al(OH)3 –t°–> Al2O3 + 3H2O (2)

0,05 0,025 (mol)

=>CM (NaOH) = 0,15/0,2 = 0,75 (M).

b) NaOH dư một phần.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl (1)

0,1 0,3 0,1 (mol)

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)

0,05 0,05 (mol)

2Al(OH)3 –t°–> Al2O3 + 3H2O (3)

0,05 0,025 (mol)

=> nNaOH = 0,3 + 0,05 = 0,35 (mol); centimet (NaOH) = 0,35/0,2 = 1,75 (M).

Bài 7: Có 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ sử dụng nước làm cho thuốc demo thì số kim loại hoàn toàn có thể phân biệt được buổi tối đa là bao nhiêu?

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Chọn D.

Chỉ dùng nước, rất có thể nhận biết được cả 4 kim loại.

Cho 4 kim loại vào nước:

-Kim các loại phản ứng mạnh, giải phóng hóa học khí, dung dịch thu được trong veo là Na.

-Kim một số loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, hỗn hợp thu được vẩn đục là Ca vì tạo thành Ca(OH)2 không nhiều tan.

– cần sử dụng dung dịch NaOH chiếm được cho tính năng với 2 sắt kẽm kim loại còn lại. Kim loại nào rã được cùng giải phóng ra khí là Al, sắt kẽm kim loại không phản ứng là Fe.

Xem thêm: Một Sóng Dọc Truyền Trong Môi Trường Thì Phương Dao

Bài 8 : Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong khoảng thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Năng suất của quy trình điện phân là.