The icrc's funding and spending

     
All payments lớn the ICRC are_______ and are received as donations.A. VolunteerB. VoluntaryC. VoluntarilyD. Volunteered


Bạn đang xem: The icrc's funding and spending

*

Giải thích:A. Volunteer (n): tình nguyện viênB. Voluntary (adj): tình nguyệnC. Voluntarily (adv): một phương pháp tình nguyệnD. Volunteered (v): đã tình nguyệnSau rượu cồn từ “to be” đề nghị 1 tính từ => voluntaryTạm dịch: toàn bộ các khoản giao dịch thanh toán cho ICRC là trường đoản cú nguyện và được trao dưới dạng đóng góp góp.Chọn B


Xem thêm: Hình Ảnh Vẽ Chú Bộ Đội Đẹp Nhất Của Chúng Em Lớp 5,6,7, Hướng Dẫn Cách Vẽ Chú Bộ Đội Đẹp Chi Tiết Từ A

*Xem thêm: Đoạn Trích Chinh Phụ Ngâm Lớp 10, Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

Giải thích:A. Volunteer (n): tình nguyện viênB. Voluntary (adj): tình nguyệnC. Voluntarily (adv): một phương pháp tình nguyệnD. Volunteered (v): đã tình nguyệnSau động từ “to be” bắt buộc 1 tính trường đoản cú => voluntaryTạm dịch: toàn bộ các khoản thanh toán cho ICRC là trường đoản cú nguyện và được nhận dưới dạng đóng góp.Chọn B